Interactieve sessies met een swipe

Breng het gesprek op gang met moodboards, pointers, wordclouds en meer. Geef iedereen een stem en creëer ruimte voor nuances. Vergroot betrokkenheid en focus in (online) gesprekken met het gemak van een swipe op de telefoon.

Bekijk hoe QANDR werkt

Een intuïtieve manier om meningen te visualiseren

feature

Intuitief

Touchscreen-bewegingen op smartphones bieden een intuïtieve interactie

feature

Focus

Realtime visualisaties houden iedereen gefocust op de discussie

feature

AVG-proof

Anonieme gegevensopslag voldoet aan AVG en maakt delen van resultaten gemakkelijk

feature

Rapportage

Visuals worden automatisch verwerkt in een pdf-rapport

modules

Verschillende interactie modules

Je kunt kiezen uit een breed scala aan interactie formats. Speel met pointers en moodboards of daag je deelnemers uit met een dilemma! Creëer een meeslepende ervaring bij alle deelnemers en vergroot hierdoor de focus in het gesprek.

Moodboard

Voor een visuele brainstorm waarin subjectieve onderwerpen als stijl, sfeer en stemming van belang zijn

Bekijk

Pointer

Vraag uw deelnemers iets aan te wijzen, bijvoorbeeld op een verpakkingsontwerp, een kaart of een processchema

Bekijk

Dilemma

Wakker de discussie aan door deelnemers te vragen een positie in te nemen, visualiseer ook twijfel en aarzeling

Bekijk

Wordcloud

Creëer een associatieve brainstorm met daarbij ook mogelijk om elkaar ideeën te upvoten

Bekijk

Grading

Geef een cijfer op een idee of ontwerp, bediscussieer de argumentatie van alle deelnemers

Bekijk

Quadrant

Vraag deelnemers om een positie in te nemen op een kwadrant met meerdere dimensies, bediscussieer de verschillende standpunten

Bekijk

Poll

Gebruik meerkeuzevragen als warming-up of als manier om uw groep beter te leren kennen

Bekijk

Rating

Geef sterren aan een ontwerp of slogan, om snel de gemiddelde waardering van de groep te bepalen

Bekijk

Image

Bouw je verhaal lijn op door slides, plaatjes of foto’s aan je QANDR toe te voegen, ter inleiding van een onderwerp of als afsluiting

Bekijk

Video

Embed op eenvoudige wijze (fragmenten van) video’s en bespreek deze met de groep

Bekijk

Brown Paper

Vraag de deelnemers om post-it notes in te sturen en positioneer deze op een beschikbaar canvas of op een plaatje dat je zelf uploadt

Bekijk

Op welke manieren kan QANDR worden ingezet?

Oplossingen

Webinar / Webcast

In de context van een webinar wordt QANDR een methode om ideeën van kijkers te verzamelen om deze vervolgens met een kleiner panel van gasten in een studio setting te bespreken.

Lees meer ...

Burgerparticipatie

Door de komst van Corona zijn veel participatietrajecten verschoven naar online sessies, met alle deelnemers op afstand. QANDR biedt een eenvoudige oplossing die iedereen echt actief betrokken houdt.

Lees meer...

Marktonderzoek

QANDR is een ideaal instrument om meningen op een intuïtieve manier te visualiseren. In focusgroepdiscussies wordt QANDR gebruikt om te achterhalen wat de onderliggende argumenten en motieven zijn.

Lees meer

Educatie / Trainingen

Op plekken waar actieve deelname ('flipping the classroom') wordt nagestreefd en waar men de werkdruk op leerkrachten en opleiders wil verminderen, is QANDR een goed instrument om te gebruiken.

Lees meer

Lees wat gespreksleiders te zeggen hebben over QANDR

Waarom kiezen zij voor QANDR?

quotes

QANDR is een instrument dat ruimte geeft aan een digitaal gesprek en dat deelnemers inspireert en activeert. Deze ruimte wordt gecreëerd door de beweging van hun stip en tijdens het gesprek zie je dat ze elkaar beïnvloeden, van gedachten veranderen en met nieuwe ideeën komen.

lees het hele verhaal
Lars Schotel
Participation advisor | Municipality of Utrecht
quotes

Met QANDR brengen we meer dynamiek in het groepsgesprek. Als gespreksleider kun je meer verschillende meningen aan bod laten komen, door eerst de antwoorden te laten geven en dan om een toelichting te vragen. Mensen komen gelijkmatiger aan bod. Bovendien maakt de tool het gesprek speelser, leuker voor iedereen.

lees het hele verhaal
Peter Kanne
Senior advisor | I&O Research
quotes

De aanwijstechniek die QANDR biedt, is een methode om het onderbuikgevoel te meten – afgezet tegen het veel rationelere intypen van woorden. De tool onderscheidt zich door een meer intuïtieve manier van vragen beantwoorden mogelijk te maken.

lees het hele verhaal
Sander Kluijters
Senior Research Consultant | Motivaction

VAN MARKTONDERZOEK TOT BURGERPARTICIPATIE

Organisaties die QANDR gebruiken

Van marktonderzoek tot burgerparticipatie, van trainingen tot webinars. Het zijn allemaal situaties waarin de aanpak verbetert wanneer meningen op een intuïtieve manier gevisualiseerd worden en er echt geluisterd wordt naar de de deelnemers in het gesprek. De onderstaande bedrijven maken regelmatig gebruik van QANDR.