Vraag uw deelnemers iets aan te wijzen en ontdek wat hun aandacht trekt

Pointer

De Pointer geeft elke deelnemer van een QandR sessie de mogelijkheid om iets aan te wijzen. De toepassingsvorm is heel flexibel. Zo wordt er in marktonderzoek vaak reclame of verpakkingsmateriaal besproken, gebruikt men het bij burgerparticipatie om op een plattegrond te wijzen en hebben we in het onderwijs gezien dat er in een procesdiagram gevraagd werd in welk stadia een bepaald product of dienst zich bevindt (bijvoorbeeld, plaats op de Gartner hype-cycle).

Bekijk hieronder een video waarin we de werking van de pointer demonstreren.

Groepsgrootte

Eigen stip/kleur direct herkenbaar. Ruimte voor toelichting op elke stip. Nuance doordat stippen kunnen blijven bewegen tijdens discussie.

Meer tijd tijd nodig om eigen stip/kleur te herkennen. Goed inzicht in populariteit gezichtspunten. Die kunnen ook besproken worden.

Het hoofdscherm wordt een heatmap met accentgebieden. Laat mensen selectief aan het woord.

Voordelen

  • Extreem flexibel en breed inzetbaar.
  • Werkt met elk plaatje.
  • Real-time beweging vergroot de focus.
  • Makkelijk verschillende perspectieven aan bod.
  • Intu├»tieve manier van antwoorden legt twijfel en aarzeling bloot.
  • Speelse interactie, ook in grote groepen.
  • Nadelen

  • Interactie moet soms even wennen.
  • Kan bij grote groepen rommelig werken.
  • Je moet zelf een plaatje aanleveren.