Op welke manieren kan QandR ingezet worden?

Oplossingen

Webinar / Webcast

In de context van een webinar wordt QandR een methode om ideeën van kijkers te verzamelen om deze vervolgens met een kleiner panel van gasten in een studio setting te bespreken.

Lees meer

Omgevingsmanagement

Met QandR geef je het stille midden in een groep een stem en geef je de dialoog meer kleur en nuance. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaar en kun je als groep een constructieve stap voorwaarts maken.

Lees meer

Marktonderzoek

QandR is een ideaal instrument om meningen op een intuïtieve manier te visualiseren. In focusgroepdiscussies wordt QandR gebruikt om te achterhalen wat de onderliggende argumenten en motieven zijn.

Lees meer

Training / Workshops

Op plekken waar actieve deelname ('flipping the classroom') wordt nagestreefd en waar men de werkdruk op leerkrachten en opleiders wil verminderen, is QandR een goed instrument om te gebruiken.

Lees meer