Als u QANDR gebruikt, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

1. Inleiding

Dit is een bindende juridische overeenkomst tussen de natuurlijke persoon of rechtspersoon ("Klant" of "u") die akkoord gaat met deze Voorwaarden van QANDR Services ("Voorwaarden") en Noterik BV ("Noterik", "ons" of "wij" ). Door deze voorwaarden te accepteren, een bestelling te ondertekenen of de QANDR-services te gebruiken die onderhevig zijn aan deze voorwaarden van QANDR Services (gezamenlijk de "QANDR Services (s)" of "Noterik QANDR Services (s)"), verklaart u dat u civiel en juridisch hoedanigheid, dat u meerderjarig bent en de bevoegdheid hebt om de Klant te binden aan de Bestelling, deze Voorwaarden en de volgende aanvullende voorwaarden en beleidslijnen, die hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen (gezamenlijk de "Overeenkomst"):

Lees ons Privacybeleid

Uw gebruik van en toegang tot de Noterik QANDR-diensten en de hierin verleende licenties zijn uitdrukkelijk afhankelijk van uw naleving en aanvaarding van deze overeenkomst.

Als u zich registreert namens een rechtspersoon, verklaart u tegenover Noterik dat u de bevoegdheid heeft om die rechtspersoon te binden en dat uw aanvaarding van deze Overeenkomst zal worden behandeld als aanvaarding door die rechtspersoon. De diensten van Noterik QANDR zijn niet beschikbaar voor personen die wettelijk niet in aanmerking komen om aan deze overeenkomst gebonden te zijn.

Veranderingen en aanpassingen. Noterik kan deze voorwaarden wijzigen of aanpassen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen, hetzij via de gebruikersinterface, in een e-mailbericht, of via andere redelijke middelen. Uw gebruik van de QANDR-services na de datum waarop dergelijke wijziging (en) van kracht worden, houdt instemming met de gewijzigde voorwaarden in. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de QANDR-services. Anders zijn de nieuwe voorwaarden op u van toepassing.

Zolang u zich aan deze overeenkomst houdt, verleent Noterik u een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht op toegang tot en gebruik van de QANDR-diensten zoals bedoeld om te worden gebruikt en in overeenstemming met deze overeenkomst en toepasselijk recht. Wij verlenen u geen andere rechten, impliciet of anderszins.

Links naar andere sites. De QANDR-services kunnen links bevatten naar of u in staat stellen om te communiceren met en gebruik te maken van andere onafhankelijke websites, producten of QANDR-services van derden ("Sites van derden, producten en QANDR-services"). Toegang tot sites, producten en QANDR-services van derden wordt uitsluitend aangeboden voor het gemak van onze bezoekers en klanten. Dergelijke sites, producten en QANDR-services van derden vallen niet onder de controle van Noterik en Noterik onderschrijft niet noodzakelijk de inhoud, advertenties, producten, QANDR-services of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites, producten en QANDR-services van derden. Uw gebruik van sites, producten en QANDR-services van derden kan onderhevig zijn aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de externe provider en kan de openbaarmaking of overdracht van informatie van of over u aan de externe provider met zich meebrengen. U moet uw eigen onafhankelijke oordeel vellen over uw gebruik van en interactie met sites, producten en QANDR-services van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Noterik niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van Sites, Producten en QANDR-diensten van Derden en dat Noterik niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met uw gebruik van of interactie met sites, producten en QANDR-services van derden.

Beschrijving van QANDR-services

De QANDR Services is een interactieve visualisatietool voor groepsdiscussies. De QANDR-services combineren creatief denken en technologische expertise zodat u naadloos uw eigen hoogwaardige discussies kunt maken en deze kunt posten en streamen op internet, en ze kunt delen met vrienden of collega's.

Gebruiksvoorwaarden en beperkingen, gebruikersgedrag

Als gebruiksvoorwaarde en de licenties die u hierin worden verleend, gaat u ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen (en niet zult proberen):

 • Een deel of delen van de website of de QANDR-diensten, inclusief maar niet beperkt tot inhoud, in elk medium verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Noterik, tenzij Noterik de middelen voor een dergelijke verspreiding beschikbaar stelt via functionaliteit die wordt aangeboden door de QANDR-diensten.
 • Een deel van de website of een van de QANDR-services wijzigen of aanpassen.
 • Toegang krijgen tot Inhoud via een andere technologie of via andere middelen dan Noterik hiervoor expliciet kan aanduiden.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsfuncties van de QANDR-services of functies die (i) het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of (ii) beperkingen opleggen aan het gebruik van de QANDR-services of de inhoud die toegankelijk is via de QANDR-services.
 • Verkoop zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Noterik toegang tot de QANDR-services of verkoop advertenties, sponsoring of promoties die op of binnen de QANDR-services of enige Gebruikersinhoud zijn geplaatst.
 • Gebruik of start een geautomatiseerd systeem (inclusief, maar niet beperkt tot, elke robot, spider of offline lezer) dat toegang heeft tot de QANDR-services.
 • Verzamel of oogstalle persoonlijke gegevens van een gebruiker van de Website of enige QANDR-diensten (en ga ermee akkoord dat dit geacht wordt QANDR-accountnamen te omvatten).
 • Gebruik de Noterik QANDR-services (inclusief de opmerkingen en e-mailfuncties) voor spammen, adverteren of andere zakelijke verzoeken in het economisch verkeer of in verband met een commerciële onderneming.
 • Voor commerciële doeleinden een beroep doen op gebruikers van de Noterik QANDR-diensten.
 • Toegang krijgen tot de Noterik QANDR-services of Gebruikersinhoud, anders dan bedoeld door en toegestaan ​​door de normale functionaliteit van de Noterik QANDR-services.
 • Kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentiëren of anderszins exploiteren van Noterik-inhoud, gebruikersinhoud of andere inhoud voor doeleinden die hierin niet uitdrukkelijk zijn toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Noterik of de respectieve eigenaren van de inhoud.
 • Deel inloggegevens of wachtwoorden of gebruik uw account met een andere persoon. U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om Noterik onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging. Als uw account een enkele gebruikersaccount is, mag u niet bewust anderen toestaan ​​uw account of wachtwoord te gebruiken.
 • Gebruik de QANDR-services om iemand lastig te vallen, te bedreigen, na te bootsen of te intimideren.
 • Inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen die onwettig, schadelijk, bedreigend, gewelddadig, seksueel expliciet, beledigend, intimiderend, martelend, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of racistisch is etnisch of anderszins verwerpelijk.
 • Inhoud uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden, openbaar uitvoeren of anderszins beschikbaar stellen die in strijd is met het auteursrecht, handelsmerk, publiciteit, privacy of andere rechten van derden. U moet alle intellectuele eigendomswetten en andere wetten naleven die van toepassing zijn op uw gebruik van de QANDR-services.
 • Uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, ‘junkmail’, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, ‘piramidespelen’, ‘gelieerde links’ of enige andere vorm van uitnodiging.
 • Het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van malware, adware, spyware, virussen of software van destructieve of kwaadaardige aard.
 • Het overtreden van wetten die van toepassing zijn op uw gebruik van de QANDR-diensten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendoms
 • en gegevensbeschermingswetten).
 • Gebruik de QANDR-services voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten in alle toepasselijke rechtsgebieden (inclusief uw eigen rechtsgebied).
 • Gebruik de QANDR-diensten, of enige inhoud geproduceerd op of gebruikmakend van de QANDR-diensten, om ten onrechte een affiliatie, sponsoring of goedkeuring van Noterik voor het onderwerp en / of de maker van de presentatie te suggereren.
 • Toegang tot de Noterik QANDR-services als uw toegang is opgeschort, ingetrokken of beëindigd.
 • U gaat ermee akkoord dat het niet naleven van een van de bovenstaande voorwaarden, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden van QANDR Services, een schending van deze Voorwaarden van QANDR Services van uw kant vormt.
 • Systeem vereisten. Voor het gebruik van de Noterik QANDR-services zijn mogelijk een of meer compatibele apparaten, internettoegang (mogelijk tegen betaling) en bepaalde software (mogelijk tegen betaling) vereist, en kan het nodig zijn om van tijd tot tijd updates of upgrades te verkrijgen. Omdat het gebruik van de QANDR-services hardware, software en internettoegang omvat, kan uw vermogen om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de QANDR-services worden beïnvloed door de prestaties van deze factoren. Snelle internettoegang wordt aanbevolen. U erkent en gaat ermee akkoord dat dergelijke systeemvereisten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, uw verantwoordelijkheid zijn.

Leeftijdsbeperkingen op het gebruik van de QANDR-services

U mag de QANDR-services niet gebruiken als u jonger bent dan 13 jaar en hiervoor geen ouderlijke toestemming heeft. U verklaart dat u 13 jaar of ouder bent, en dat u een minderjarige jonger dan 13 jaar niet zult toestaan ​​de QANDR-services of uw QANDR-account te gebruiken of anderszins te communiceren met de QANDR-services. Noterik zal nooit bewust persoonlijk identificeerbare informatie of andere inhoud vragen of accepteren van een gebruiker of bezoeker waarvan Noterik weet dat hij jonger is dan 18 jaar. Als Noterik ontdekt dat een gebruiker jonger dan 13 jaar een account heeft aangemaakt, of dat een gebruiker of bezoeker jonger dan 13 jaar persoonlijk identificeerbare informatie of andere inhoud op de QANDR-diensten heeft geplaatst, zal Noterik het account beëindigen en de informatie of andere inhoud.

Gebruikers tussen 13 en 18 jaar (elk een "Tiener") mogen geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de QANDR-services tenzij (i) zowel de tiener als hun ouder of wettelijke voogd eerst hebben ingestemd met deze voorwaarden van QANDR-services; en (ii) de Tiener een account gebruikt dat is aangemaakt door de ouder of wettelijke voogd, onder toezicht van die ouder of voogd, en bij die ouder of voogdToestemming. Als u een Tiener toestemming geeft om de QANDR-services te gebruiken, gaat u hierbij akkoord met deze Voorwaarden van QANDR-services namens zowel uzelf als de Tiener. U gaat er verder mee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor elk gebruik van de QANDR-diensten door uw tiener, ongeacht of dergelijk gebruik door u is geautoriseerd.

Soorten gebruikersaccount

Noterik biedt voor QANDR verschillende gebruikersaccounts aan. U kunt hier meer informatie vinden over alle soorten accounts, evenals hun functies en prijzen. QANDR-services, functies, accounttypen en prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen.

Beta QANDR-services

Noterik kan van tijd tot tijd toegang bieden tot QANDR-services die zijn geclassificeerd als ‘Beta-versie’. Toegang tot en gebruik van bètaversies kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden van QANDR-services, beleidsregels en andere overeenkomsten. Noterik geeft geen garanties en herbesprekingssjablonen dat een bètaversie ooit algemeen beschikbaar zal worden gemaakt en behoudt zich het recht voor om een ​​bètaversie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te wijzigen. Bètaversies worden AS-IS geleverd, kunnen bugs, fouten of andere defecten bevatten en uw gebruik van een bètaversie is op eigen risico.

Gebruikersinhoud en opties

ALGEMEEN

Noterik biedt een aantal manieren om uw Gebruikersinhoud, inclusief discussiesjablonen, video's, met anderen te delen of niet te delen.

We zullen uw privégebruikersinhoud niet bekijken, openen of verwerken, behalve:

 • zoals vereist om de QANDR-diensten te leveren of zoals anderszins noodzakelijk voor doeleinden van de legitieme belangen van Noterik (inclusief het evalueren van en reageren op veiligheidsincidenten en juridische verzoeken), of
 • zoals geautoriseerd of geïnstrueerd door u of uw gebruikers in deze Overeenkomst of in enige andere overeenkomst tussen de partijen, of
 • zoals vereist om te voldoen aan ons beleid, de toepasselijke wetgeving of een verzoek van de overheid, of
 • zoals vereist voor het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling voor de verdere ontwikkeling van onze QANDR-services om de QANDR-services aan u en anderen te leveren (inclusief account, gebruik van QANDR-services en onderzoeksinformatie).
 • QANDR-proefaccount

  Als u een QANDR-proefaccount hebt, kan alle gebruikersinhoud die u maakt, inclusief alle informatie in uw discussiesjablonen, uw video's, uw andere inhoud en uw gebruikersnaam, beschikbaar worden voor iedereen die toegang heeft tot internet ("Openbaar Gebruikersinhoud ”). Houders van een openbaar account met specifieke licenties kunnen mogelijk privégebruikersinhoud maken, zoals hieronder gedefinieerd, inclusief de optie om niet-vermelde / privévideo's te maken. Openbare gebruikersinhoud, inclusief discussiesjablonen of video's, kan worden bekeken door andere Noterik-gebruikers, zal verschijnen in de doorzoekbare Noterik-database, in openbaar beschikbare zoekmachines en zal voor anderen beschikbaar zijn om online te openen en te bekijken. Dienovereenkomstig verleent en verleent u hierbij aan elke Noterik-gebruiker en aan het publiek een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw openbare gebruikerscontent, deze te bekijken, publiekelijk op te voeren, publiekelijk weer te geven en aan het publiek te communiceren. Deze licentie eindigt een jaar nadat u de openbare gebruikersinhoud, inclusief de presentatie of video, heeft verwijderd of uw account is gesloten (door u of door ons), behalve voor zover de openbare gebruikersinhoud is gedeeld met anderen en zij hebben niet verwijderd.

  Betaalde QANDR-accounts

  Als u gebruik maakt van de QANDR-diensten om gebruikersinhoud weer te geven of te bewerken (inclusief discussiesjablonen, video's en andere inhoud) waarvan u niet wilt dat deze toegankelijk of zichtbaar zijn voor andere Noterik-gebruikers of het publiek ("Privégebruikersinhoud")

 • of als u uw gebruikersinhoud wilt weergeven of bewerken
 • u een betaald QANDR-account moet hebben. Als u een educatieve of betaalde QANDR-account heeft, kan uw gebruikersnaam door Noterik worden gedeeld met anderen waarvan wij denken dat ze in u geïnteresseerd zijn, maar u kunt ervoor kiezen om uw inhoud aan te duiden als openbare gebruikersinhoud of privégebruikersinhoud. discussiesjablonen die zijn aangeduid als privégebruikersinhoud zullen niet voor het publiek beschikbaar zijn. Ze zullen eerder beschikbaar zijn voor jou en voor die Noterik-gebruikers met wie je hebt gekozen om de Gebruikersinhoud te delen. U kunt een of meer mensen (een "kijker") uitnodigen om uw presentatie of video te bekijken door ze een link "delen" of "uitnodigen" te sturen. U kunt hier meer lezen over delen. U verleent hierbij en verleent aan elke Uitgenodigde kijker een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot uw Privé-gebruikersinhoud, deze te bekijken, in het openbaar uit te voeren, publiekelijk weer te geven en aan het publiek te communiceren. Deze licentie eindigt een jaar nadat u de privégebruikersinhoud, inclusief de presentatie of video, heeft verwijderd of uw account is gesloten (door u of door ons), behalve voor zover de privégebruikersinhoud is gedeeld met anderen en zij hebben niet verwijderd.

  Delen met bewerkingsrechten

  Ongeacht of uw gebruikersinhoud is aangemerkt als openbare gebruikersinhoud of privégebruikersinhoud, u kunt ervoor kiezen om een ​​presentatie, video of andere gebruikersinhoud te delen op een manier die het mogelijk maakt dat de persoon met wie u dergelijke gebruikersinhoud heeft gedeeld (een 'Co -editor ”) om die Gebruikersinhoud, of delen daarvan, opnieuw te gebruiken of te bewerken als peToegestaan ​​door de Noterik QANDR-services. U kunt hier meer lezen over delen met bewerkingsrechten. U verleent hierbij en verleent elke Co-editor een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de inhoud van te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, aan het publiek te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te verspreiden en te verzenden. waarvan ze co-editors zijn. Deze licentie eindigt een jaar nadat u de inhoud hebt verwijderd of uw account is gesloten (door u of door ons), behalve voor zover de gebruikersinhoud is gedeeld met de co-editors en zij deze niet hebben verwijderd.

  Hergebruik toestaan

  Als uw inhoud is aangemerkt als openbare gebruikersinhoud, kunt u ervoor kiezen om "hergebruik toe te staan" van die inhoud (in het geval van video's die worden aangeduid als openbare gebruikersinhoud, moet u hergebruik toestaan). Wanneer u hergebruik van uw openbare gebruikersinhoud toestaat, verleent en verleent u hierbij aan elke gebruiker van de QANDR-diensten een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, aan het publiek te communiceren, uw Gebruikersinhoud en delen daarvan publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, distribueren en verzenden zoals toegestaan ​​door de Noterik QANDR-services. Deze licentie eindigt wanneer u de openbare gebruikersinhoud verwijdert, inclusief presentatie of video, of uw account wordt gesloten (door u of door ons), behalve voor zover de openbare gebruikersinhoud is gedeeld met anderen en zij deze niet hebben verwijderd. . De optie "hergebruik toestaan" is standaard ingeschakeld voor Noterik Public-accounts bij het maken van nieuwe discussiesjablonen en video's; de optie kan worden uitgeschakeld voor discussiesjablonen, maar niet voor video's.

  Noterik-video's. U kunt video's maken, streamen, opnemen en delen met behulp van de Noterik QANDR-services. Deze video's kunnen onder andere uw afbeelding, Noterik-discussiesjablonen en andere gebruikersinhoud bevatten. Live videofeeds (ook via Facebook Live en Zoom) worden ook ondersteund. Zoals bij alle online activiteiten, dient u discreet te beslissen wat u wilt posten.

  Integratie met andere QANDR-services. Noterik ondersteunt delen met andere QANDR-services van derden. U verleent hierbij aan Noterik alle rechten die nodig zijn om uw sociale media en andere externe accounts te verbinden, en om het delen van uw gebruikersinhoud (inclusief maar niet beperkt tot videostreaming) met deze platforms te effectueren. Houd er rekening mee dat QANDR-services van derden worden beheerst door hun eigen voorwaarden en beleid; het is uw eigen verantwoordelijkheid om er vertrouwd mee te raken voordat u ze plaatst.

  Noterik voor Teams-accounts

  Als uw account deel uitmaakt van een Noterik for Teams-account, is uw account onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst tussen Noterik en de eigenaar van het Noterik for Teams-account, dwz de entiteit (de "Teambeheerder") die financieel verantwoordelijk is voor alle vergoedingen die verband houden met de Noterik for Teams-accounts die tot die entiteit behoren en die uw Noterik for Teams-account aan u hebben toegewezen. Deze voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op of afwijken van de voorwaarden in deze overeenkomst. Houd er rekening mee dat de teambeheerder uw Noterik for Teams-account beheert en onder andere:

 • uw account beheren, inclusief het wijzigen van de privacy-instellingen;
 • uw account opschorten of annuleren;
 • toegang tot uw account verlenen, beperken of blokkeren;
 • het gebruik van uw account bekijken, inclusief hoe en wanneer uw account wordt gebruikt;
 • de profielgegevens van uw account bekijken;
 • inhoud (zowel openbare gebruikersinhoud als privégebruikersinhoud) in uw account lezen, kopiëren, wijzigen, exporteren, delen, opslaan of verwijderen;
 • openbare gebruikersinhoud privé maken;
 • maak privégebruikersinhoud openbaar.
 • Vraag uw teambeheerder naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op uw Noterik for Teams-account. U verleent hierbij en verleent de teambeheerder een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de openbare gebruikersinhoud te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, aan het publiek te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te verspreiden en te verzenden. of privégebruikersinhoud van uw Noterik for Teams-account. Deze licentie eindigt een jaar nadat u de presentatie hebt verwijderd of uw Noterik for Teams-account is gesloten (door u, de teambeheerder of door ons), behalve voor zover de inhoud met anderen is gedeeld en zij deze niet hebben verwijderd. Zakelijke rekeningen. Als u zich aanmeldt voor een Noterik Public Account of een Paid QANDR-account met een e-mailadres dat een domein gebruikt dat eigendom is van een organisatie ("Organisatie"), dan, afhankelijk van het land waar u gewoonlijk verblijft en de overeenkomst tussen ons en de Organisatie, uw account (een “Zakelijk account”) is onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst tussen Noterik en de Organisatie. Deze voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op of afwijken van de voorwaarden in deze overeenkomst. Houd er rekening mee dat de organisatie uw zakelijke account beheert en mogelijk dezelfde rechten heeft met betrekking tot uw zakelijke account die een teambeheerder heeft met betrekking tot een nieterik voor Teams-account.

  Als u uw account converteert naar een zakelijk account, kan de organisatie voorkomen dat u uw account later naar een ander accounttype converteert. Vraag uw organisatie naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op uw zakelijke account. U verleent hierbij en verleent de Organisatie een wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de Openbare Gebruikersinhoud of Privégebruikersinhoud van uw account. Deze licentie eindigt een jaar nadat u de presentatie heeft verwijderd of uw account is gesloten (door u of door ons), behalve voor zover de inhoud met anderen is gedeeld en zij deze niet hebben verwijderd.

  De organisatie kan Noterik verzoeken om uw account te blokkeren totdat u uw account omzet in een zakelijk account of u een persoonlijk e-mailadres aan uw account koppelt.

  Uw accounts

  U bent als enige verantwoordelijk voor (i) al het gebruik van de QANDR-services door u en uw gebruikers, (ii) het verkrijgen van toestemming van uw gebruikers voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen van Gebruikersinhoud, en (iii) het verstrekken van kennisgevingen of het verkrijgen van toestemming zoals wettelijk vereist in verband met de Noterik QANDR-services. We sturen geen e-mails waarin om uw gebruikersnamen of wachtwoorden wordt gevraagd, en om uw accounts veilig te houden, dient u alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden. We kunnen de Noterik QANDR-services opschorten of de Overeenkomst beëindigen als u, uw gebruikers of bezoekers de QANDR-services gebruiken op een manier die waarschijnlijk schade toebrengt aan ons of aan derden. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging.

  Proefversies en gratis QANDR-services. Uw recht op toegang tot en gebruik van de Noterik QANDR-diensten is niet gegarandeerd voor een bepaalde periode en we behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van Noterik QANDR-diensten op elk moment te beperken of te beëindigen. Als u de QANDR-services op proef

 • of promotiebasis gebruikt (“Proefperiode”), wordt uw Proefperiode en toegang tot de QANDR-services beëindigd (i) aan het einde van de Proefperiode die in uw Bestelling wordt vermeld, of (ii) als er geen datum is gespecificeerd, 14 dagen na uw eerste toegang tot de Noterik QANDR-services, of (iii) na uw conversie naar een abonnement. We kunnen proeven of promoties op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten.

  LICENTIES DIE U AAN Noterik VERLEENT VOOR GEBRUIK VAN OPENBARE GEBRUIKERSINHOUD EN PRIVÉGEBRUIKERSINHOUD

  Om de QANDR-services aan u te kunnen leveren in overeenstemming met de overeenkomst, hebben we bepaalde licenties van u nodig om bijvoorbeeld de gebruikersinhoud te hosten, op te slaan en weer te geven. We hebben bijvoorbeeld het recht nodig om (i) de Gebruikersinhoud openbaar weer te geven / uit te voeren zodat we deze kunnen weergeven op de computermonitor van een partij die niet de houder van het auteursrecht is, of (ii) de Gebruikersinhoud te reproduceren zodat deze kan worden opgeslagen op onze servers, of (iii) afgeleide werken voorbereiden op basis van de Gebruikersinhoud en de Gebruikersinhoud wijzigen, bijvoorbeeld bij het transcoderen van een geüploade afbeelding naar een formaat dat het meest efficiënt werkt met de QANDR-services.

  Met betrekking tot privégebruikersinhoud verleent en verleent u Noterik (en zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en externe QANDR-serviceproviders) een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie aan de inhoud gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken maken, communiceren met het publiek, publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, distribueren en verzenden met het doel u en degenen met wie u uw privégebruikersinhoud hebt gedeeld , inclusief maar niet beperkt tot discussiesjablonen, video's, met de QANDR-services. Deze licentie eindigt een jaar nadat u uw privégebruikersinhoud heeft verwijderd of uw account is gesloten (door u of door ons), behalve (i) voor zover uw privégebruikersinhoud is gedeeld met anderen en zij deze niet hebben verwijderd, (ii) dat als u een gewone inwoner bent van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, we een licentie behouden om een ​​reservekopie van uw Privégebruikersinhoud te bewaren gedurende drie jaar en (iii) dat als u geen gewone inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, behouden we een licentie om voor onbepaalde tijd een reservekopie van uw privégebruikersinhoud te bewaren.

  Met betrekking tot openbare gebruikersinhoud verleent en verleent u hierbij aan Noterik (en zijn opvolgers, rechtverkrijgenden en externe QANDR-serviceproviders) een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie aan de openbare gebruikersinhoud (1) gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken maken, communiceren met het publiek, publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, distribueren en verzenden met het doel u en degenen met wie u heeft gedeelde openbare gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot uw discussiesjablonen, video's (inclusief het publiek), met de QANDR Services; en (2) in verband met promotie en marketing van Noterik-producten en QANDR-diensten, inclusief maar niet beperkt tot het toestaan ​​van derden om de inhoud te doorzoeken of indexeren, in verband met e-mailpromoties, productdemonstraties en dergelijke. Deze licentie eindigt een jaar nadat u uw openbare gebruikersinhoud heeft verwijderd of uw account is gesloten (door u of door ons), behalve (i) voor zover uw openbare gebruikersinhoud is gedeeld met anderen en zij deze niet hebben verwijderd en (ii) dat we een licentie behouden om voor onbepaalde tijd een reservekopie van uw openbare gebruikersinhoud te bewaren.

  Ongeacht of u inhoud openbaar of privé aanduidt, Noterik maakt geen aanspraak op eigendom van uw Gebruikersinhoud en verkrijgt geen rechten op uw inhoud anders dan zoals hierin bepaald.

  VERVAL EN HERROEPBAARHEID VAN LICENTIES

  Noterik maakt het gemakkelijk voor gebruikers met gekwalificeerde accounts om de openbare / privé-status van een presentatie te wijzigen en op elk moment de status "hergebruik toe te staan".

  Het gebruik dat wordt gemaakt van uw presentatie, video of andere Gebruikersinhoud, of dit nu door Noterik of zijn gebruikers is, is onderworpen aan de licenties die van kracht waren op het moment dat dergelijk gebruik oorspronkelijk werd gemaakt door de persoon of entiteit die het gebruik oorspronkelijk heeft gemaakt. Gelicentieerd gebruik van openbare gebruikersinhoud, of inhoud die hergebruik mogelijk maakt, kan bijvoorbeeld worden voortgezet nadat dergelijke inhoud is aangemerkt als privégebruikersinhoud, door die gebruikers die de inhoud eerder onder de voorafgaande licentie hebben gebruikt.

  DERDEN EN GELINKTE / INGEBOUWDE CONTENT

  Noterik geeft u de mogelijkheid om bij het maken of bewerken van een presentatie naar inhoud van derden te zoeken en deze in te voegen, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen en inhoud van andere webgebaseerde platforms (zoals Infogram), in uw Gebruikersinhoud (discussiesjablonen , video's, enz.). Dergelijke inhoud van derden is onderworpen aan de licentievoorwaarden en contractuele bepalingen die ermee gepaard gaan, en u bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van al deze voorwaarden en bepalingen. Als u bijvoorbeeld een afbeelding gebruikt die is gelicentieerd op grond van een Creative Commons-licentie die commercieel gebruik verbiedt, mag u de afbeelding niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Evenzo, als u Infogram-grafieken, aangepaste afbeeldingen, YouTube-video's of andere inhoud van derden gebruikt in uw Gebruikersinhoud, inclusief discussiesjablonen, video's, moet uw gebruik in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden die door die derden worden verstrekt, en de licenties van toepassing op die inhoud. Sommige licentievoorwaarden en contractuele bepalingen kunnen de manier beperken waarop u uw gebruikersinhoud mag gebruiken, zoals het delen met anderen, of hergebruik van presentaties en video toestaan.

  PROFESSIONELE QANDR-diensten

  Als uw QANDR-account ontwerp QANDR-services, training QANDR-services of andere professionele QANDR-services (gezamenlijk "Professionele QANDR-services") omvat, is deze sectie van toepassing op uw account.

  Noterik zal de Professionele QANDR-diensten op een competente en professionele manier uitvoeren.

  U verleent alle assistentie en medewerking aan Noterik die redelijkerwijs nodig is om Noterik toe te staan ​​de Professionele QANDR-diensten uit te voeren. U erkent dat het niet verlenen van dergelijke hulp en samenwerking het vermogen van Noterik om de Professionele QANDR-diensten te verlenen, kan aantasten en kan resulteren in extra kosten die aan u worden gefactureerd als gevolg van extra tijd of kosten die Noterik als gevolg daarvan heeft opgelopen. U bent verantwoordelijk voor het aanbrengen, op eigen kosten, van eventuele wijzigingen of toevoegingen aan uw hardware

 • en softwaresystemen die nodig kunnen zijn om de prestaties van Noterik van de Professionele QANDR-services of de installatie, implementatie en / of het gebruik van gespecificeerde producten (elk , een "Deliverable" en, gezamenlijk, de "Deliverables"). Je wijst een projectmanager aan om (i) te assisteren en te coördineren met Noterik in verband met de uitvoering van de Professionele QANDR-diensten, (ii) als voornaamste contactpunt met Noterik te fungeren en (iii) de beoordeling, analyse en acceptatie uit te voeren van de resultaten.

  Na volledige betaling van de vergoedingen voor uw QANDR-account die professionele QANDR-diensten omvat, of bij volledige betaling van de vergoedingen van Noterik voor de professionele QANDR-diensten, als dergelijke vergoedingen los staan ​​van de kosten voor uw QANDR-account, zult u een wereldwijde royalty hebben. -vrij, niet-exclusief recht en licentie om de resulterende Deliverables uitsluitend te gebruiken in verband met uw QANDR-account op proefbasis gedurende zestig (60) dagen vanaf de datum waarop uw QANDR-account is geactiveerd (de "Proefperiode"). U kunt de Proefperiode vóór het geplande einde beëindigen door een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan Noterik te sturen. Na ontvangst van de kennisgeving van beëindiging door Noterik, wordt de proefperiode beëindigd, wordt uw licentie voor het gebruik van de te leveren producten beëindigd, mag u geen gebruik meer maken van de resultaten en heeft u recht op een creditering voor het deel van de vergoedingen dat u hebt betaald. die van toepassing zijn op de Professional QANDR-services die rechtstreeks verband houden met de toepasselijke Deliverables. Als u geen issuAls u een schriftelijke kennisgeving van beëindiging vóór het geplande einde van de proefperiode meldt, heeft u een wereldwijd, royaltyvrij, niet-exclusief recht en licentie om de resulterende resultaten uitsluitend in verband met uw QANDR-account te gebruiken totdat uw QANDR-account verloopt of wordt beëindigd.

  Noterik behoudt zich alle rechten voor op de te leveren producten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze voorwaarden van QANDR-diensten. Niets in deze Voorwaarden van QANDR Services zal worden geïnterpreteerd als het verlenen van eigendomsrechten in of op de Deliverables of in of op enige uitvinding of enig octrooi, copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn uitgegeven of die kunnen worden uitgegeven, gebaseerd op op de resultaten. De Deliverables worden hierbij in licentie gegeven, niet verkocht.

  Betalingsvoorwaarden

  BETALING VOOR ABONNEMENT

  U stemt ermee in om de dan geldende vergoeding voor uw accounttype te betalen. Sommige QANDR-accounts worden aangeboden met een gratis proefperiode. Dergelijke gratis proefversies zijn beperkt tot één per gebruiker. Gebruikers mogen niet op frauduleuze wijze extra proefperioden verkrijgen (of proberen te verkrijgen) na de enkele gratis proefperiode.

  Als uw account is begonnen met een gratis proefperiode, worden de huidige kosten voor het door u geselecteerde accounttype automatisch en onmiddellijk in rekening gebracht op uw betaalinstrument of account op de datum waarop uw gratis proefperiode afloopt. Als uw account niet is begonnen met een gratis proefperiode, wordt de huidige vergoeding voor het accounttype dat u hebt geselecteerd automatisch en onmiddellijk in rekening gebracht op uw betaalinstrument of account op de datum waarop u zich heeft aangemeld en vervolgens elke 30 of 365 dagen daarna (afhankelijk van de factureringscyclus die van toepassing is op uw account). Vergoedingen die voor één accounttype in rekening worden gebracht, mogen niet worden bijgeschreven op andere accounttypen. Alle valutaverwijzingen zijn in Amerikaanse dollars.

  FRAUDEBESCHERMING

  Om u te beschermen tegen mogelijke fraude, kan Noterik stappen ondernemen om de geldigheid van de creditcardgegevens die u ons verstrekt te verifiëren. Het verificatieproces kan het debiteren van een bedrag tussen $ 0,01 en $ 0,99 van uw creditcardrekening omvatten en vervolgens hetzelfde bedrag onmiddellijk terugstorten op uw creditcard, en u vragen om het afgeschreven bedrag te verifiëren om te bevestigen dat u in het bezit bent van uw creditcard. Noterik zal dit proces alleen gebruiken om te screenen op fraude en zal op geen enkele andere manier uw creditcardrekening debiteren, behalve als onderdeel van een transactie die via uw account wordt uitgevoerd voor de QANDR-diensten. Door Noterik uw creditcardgegevens te verstrekken, machtigt u Noterik om uw creditcardrekening te debiteren en te crediteren voor een bedrag van minder dan één dollar voor dergelijke verificatiedoeleinden. Noterik kan ook derden inschakelen om QANDR-diensten voor fraudedetectie te leveren.

  ANNULERING ABONNEMENT

  Betalingen voor abonnementen worden niet gerestitueerd. Als u uw terugkerende betalingsoptie annuleert, blijft uw account actief tot de volgende verlengingsdatum. Als u uw account verwijdert vóór het einde van de looptijd waarvoor u betaald heeft, wordt uw opzegging onmiddellijk van kracht. In beide gevallen (annulering of verwijdering) krijgt u geen restitutie.

  BEËINDIGING

  Als uw betaalmethode om welke reden dan ook ongeldig of geweigerd is en er een gratis Noterik Public-versie van uw betaalde QANDR-accounttype beschikbaar is, zal uw betaalde QANDR-account terugkeren naar de gratis Noterik Public-accountversie en zal deze onderhevig zijn aan de beperkingen van een gratis Noterik Openbare account, op voorwaarde dat Noterik zich het recht voorbehoudt om uw account in dat geval volledig te annuleren. U heeft de mogelijkheid om gebruikersinhoud van uw account te verwijderen voordat deze wordt teruggezet op een Noterik Public-account. In het geval dat uw betaalde QANDR-account terugkeert naar een gratis Noterik Public-account, blijft alle inhoud die u eerder hebt gemaakt met een betaald QANDR-account en aangewezen als privégebruikersinhoud, privégebruikersinhoud, maar u kunt dergelijke inhoud niet bewerken. Nieuwe inhoud die u met een dergelijk account maakt, wordt openbare gebruikersinhoud, wat betekent dat alle nieuwe inhoud die u vanaf dat moment maakt, openbaar zal zijn.

  Als uw betaalde QANDR-account is begonnen met een gratis proefperiode en u geen abonnement op dezelfde of een bijgewerkte versie van die QANDR-services koopt vóór het einde van de proefperiode, wordt uw betaalde QANDR-account automatisch beëindigd aan het einde van de proefperiode. . Als uw betaalde QANDR-account om welke reden dan ook wordt beëindigd of verloopt, wordt alle inhoud die u in de QANDR-services hebt ingevoerd en alle aanpassingen die door of voor u aan de QANDR-services zijn aangebracht en die zijn gekoppeld aan uw betaalde QANDR-account, niet meer beschikbaar.

  Noterik behoudt zich verder het recht voor om de account van elke gebruiker die op frauduleuze wijze de educatieve tarieven van Noterik probeert te verkrijgen, te annuleren of terug te keren naar de Noterik Public-accountstatus.

  Misbruik, garanties

  Als u van mening bent dat Noterik, of een gebruiker van de QANDR-services, uw rechten heeft geschonden, waaronder privacy-, auteursrecht-, handelsmerk

 • of andere rechten, dien dan een misbruikrapport in via ons formulier. Voor privacykwesties kunt u ook contact met ons opnemen via info@noterik.nl en beoordelenons privacybeleid voor meer details.

  Wanneer u gebruikersinhoud uploadt op of via de QANDR-diensten, verklaart en garandeert u dat, met betrekking tot alle gebruikersinhoud die u gebruikt, uploadt, verzendt, publiceert en verspreidt via de QANDR-diensten, (a) u over alle rechten en toestemmingen beschikt. , vrijgaven, toestemmingen en licenties die nodig zijn voor het gebruiken, uploaden, verzenden, verspreiden, reproduceren, publiceren, communiceren aan het publiek, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verspreiden of anderszins exploiteren van dergelijke Gebruikersinhoud in verband met de QANDR-services (en om Noterik en / of anderen de licenties uiteengezet in deze Overeenkomst); (b) de Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op of anderszins inbreuk maakt op rechten, inclusief maar niet beperkt tot privacy, afbeelding, naam, eer, waardigheid, auteursrecht, handelsmerk en / of wettelijke belangen van een derde partij.

  Intellectuele eigendom van Noterik

  Alle intellectuele eigendom, bijv. tekst, lettertypen, afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, ontwerpmerken, geluiden, muziek en de bijbehorende woorden, artwork, inhoud, computercode, programma's, software (gezamenlijk "Noterik Content" ), met inbegrip van, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de "look en feel" en de opstelling van dergelijke Noterik-inhoud, die op de QANDR-diensten is opgenomen, eigendom is van, beschikt over, wordt beheerd of in licentie is gegeven door of aan Noterik, en wordt beschermd door handelsimago, industrieel ontwerp, auteursrechten, octrooien en handelsmerken, en diverse andere intellectuele eigendomsrechten.

  Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, inclusief ons handelsmerk

 • en merkgebruiksbeleid, of anderszins toegestaan ​​door de wet, mag geen inhoud van Noterik worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, aan het publiek bekendgemaakt, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, publiekelijk uitgevoerd, openbaar uitgevoerd door middel van een digitale audiotransmissie, gecodeerd, vertaald, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze naar een andere computer, server, website of enig ander medium voor publicatie of distributie of voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Noterik toestemming.

  Als u een door Noterik geschreven presentatie insluit op een website van een derde partij of QANDR Services

 • inclusief maar niet beperkt tot het insluiten van een door Noterik geschreven presentatie op uw eigen website
 • gaat u ermee akkoord die presentatie als volgt aan Noterik toe te schrijven:

  © Noterik 2020

  lees meer op www.noterik.nl

  Beëindiging; Schending van deze overeenkomst

  U stemt ermee in dat Noterik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, uw account, uw toegang tot de QANDR-diensten en / of uw toekomstige toegang tot de QANDR-diensten kan blokkeren. Bij wijze van voorbeeld, maar niet als beperking, kunnen we uw account beëindigen als we vaststellen dat u deze Overeenkomst of andere overeenkomsten of richtlijnen hebt geschonden die mogelijk verband houden met uw gebruik van de QANDR-services. Houd er rekening mee dat het het beleid van Noterik is om de accounts te beëindigen van gebruikers die herhaaldelijk de intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.

  Als Noterik juridische stappen tegen u onderneemt als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst, heeft Noterik het recht om van u te verhalen, en gaat u ermee akkoord om alle redelijke advocaatkosten en kosten van een dergelijke actie te betalen, naast enige andere toegekende schadeloosstelling. naar Noterik.

  Afwijzing van garanties

  Hoewel Noterik probeert Gebruikersinhoud beschikbaar te maken via de QANDR-diensten, garandeert Noterik geen toegang tot of hosting van uw Gebruikersinhoud. Als Gebruikersinhoud bijvoorbeeld deze Voorwaarden van QANDR-services schendt, kan de toegang ertoe worden uitgeschakeld. Als een bepaald stuk inhoud een te grote vraag naar de QANDR-services creëert, kan dit ertoe leiden dat de toegang tot de inhoud tijdelijk of permanent wordt uitgeschakeld. U stemt ermee in dat Noterik niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor het beëindigen van uw toegang tot de QANDR-diensten om welke reden dan ook.

  U BEGRIJPT EN GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE QANDR Services OP EIGEN RISICO IS. DE QANDR-DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. NOTERIK EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS EN LICENTIEGEVERS (DE "AAN NOTERIK GELIEERDE ONDERNEMINGEN") WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN GARANTIES, , VERKOOPBARE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL OF ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE DIE VOORTVLOEIT DOOR GEBRUIK VAN HANDEL, VERHANDELINGSCURSUS OF PRESTATIECURSUS. NOTERIK EN DE AAN NOTERIK GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEVEN GEEN GARANTIE DAT (a) DE QANDR-DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN; (b) DE QANDR-DIENSTEN ZULLEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN; © GEBRUIKERSINHOUD WORDT GEHUISD EN / OF VERZONDEN ZONDER ONDERBREKING OF BEËINDIGING; (d) ALLE PRODUCTEN, SITES, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL, IN MATERIAAL OF IMMATERIËLE VORM, GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE QANDR-DIENSTEN, ZULLEN AAN UW VERWACHTINGEN OF ENIGE STANDAIRE VOLDOEND VAN KWALITEIT; EN (e) EVENTUELE GEBREKEN IN DE WERKING OF FUNCTIONALITEIT VAN DE QANDR-DIENSTEN OF GERELATEERDE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

  AL HET MATERIAAL, INFORMATIE OF GEGEVENS DAT IS GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE QANDR-services IS TOEGANG OP EIGEN BEOORDELING EN RISICO, EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM EN / OF HET VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG VAN DE DOWNLOAD VAN DERGELIJK MATERIAAL. GEEN ADVIES, VERKLARING OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN NOTERIK, DE AAN NOTERIK GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF VIA DE QANDR-DIENSTEN, GEEFT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST WORDT VERMELD.

  Beperking van aansprakelijkheid

  U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT NOTERIK EN DE AAN NOTERIK GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADE DIE ECHTER DOOR U KAN WORDEN VEROORZAAKT. DIT OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT ENIG WINSTVERLIES, GOODWILL OF BEDRIJFSREPUTATIE; ELK VERLIES VAN GEGEVENS; ENIGE KOSTEN VAN AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF QANDR-DIENSTEN; OF ENIG ANDER ONMATERIAAL VERLIEZEN. DIT OMVAT OOK, ZONDER BEPERKING, ENIG VERLIES OF SCHADE DIE DOOR U KUNNEN WORDEN VEROORZAAKT ALS GEVOLG VAN (a) ENIGE WIJZIGINGEN DIE NOTERIK KAN AANBRENGEN AAN DE QANDR-DIENSTEN; (b) ELKE PERMANENTE OF TIJDELIJKE BEËINDIGING VAN DE QANDR-DIENSTEN; © DE VERWIJDERING OF CORRUPTIE VAN OF HET NIET OPSLAAN VAN ENIGE INHOUD OF ANDERE EIGENSCHAPPEN DIE VIA DE QANDR-DIENSTEN WORDEN ONDERHOUDEN; OF (d) UW FALEN OM UW WACHTWOORD OF ACCOUNTGEGEVENS VEILIG TE HOUDEN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, MET INBEGRIP VAN CONTRACT (MET INBEGRIP VAN FUNDAMENTELE INBREUK), GARANTIE, PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONRECHTMIDDELEN OF NALATEN ZIJN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

  VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOTERIK EN HAAR LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS, VOOR ELKE CLAIM ONDER DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS BETAALD HEEFT OM DE QANDR-DIENSTEN TE GEBRUIKEN. -MAAND PERIODE.

  U ERKENT SPECIFIEK DAT NOTERIK, EN DE NOTERIK, GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEBRUIKERSINHOUD OF HET SCHADELIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ EN DAT HET RISICO VAN SCHADE OF SCHADE DOOR HET VOORGAANDE VOLLEDIG IS.

  Uitsluitingen en beperkingen

  SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF VOORWAARDEN OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN ALLEEN DE BEPERKINGEN DIE WETTELIJK ZIJN IN UW RECHTSGEBIED OP U VAN TOEPASSING EN, IN DERGELIJKE GEVALLEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NOTERIK EN / OF DE NOTERIK BEPERKT TOT HET MAXIMUM IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

  Controleer vóór gebruik de gebruikersinhoud op geschiktheid

  Noterik heeft de Gebruikersinhoud op de QANDR-diensten niet beoordeeld om te bepalen of deze geschikt of gepast is voor uw beoogde publiek. Voordat u gebruikmaakt van de gebruikersinhoud (inclusief discussiesjablonen en video's) die op de QANDR-services wordt weergegeven, moet u ZE AANDACHTIG BEKIJKEN om er zeker van te zijn dat de materialen geschikt zijn voor uw publiek en voor elk ander gebruik dat u van plan bent te maken. Noterik is niet verantwoordelijk voor enige Gebruikersinhoud op de QANDR-diensten. Als u enige inhoud op de QANDR-services vindt die naar uw mening aanstootgevend is, of die in strijd is met deze voorwaarden van QANDR-services of de gedragsrichtlijnen van Noterik, meldt u dan misbruik door het formulier in te vullen of aarzel niet om ons op de hoogte te stellen via abuse@noterik.nl .

  Vrijwaring

  U stemt ermee in om Noterik en / of de aan Noterik gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die door Noterik en / of de gelieerde ondernemingen van Noterik worden gemaakt in verband met enige claim die voortvloeit uit uw schending van de Overeenkomst. Noterik behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u.

  Geschillenbeslechting door bindende arbitrage

  Claims die momenteel het onderwerp zijn van vermeende class action-geschillen waarin u geen lid bent van een gecertificeerde class; en

  Claims die kunnen ontstaan ​​na beëindiging van deze overeenkomst.

  Verwijzingen naar "Noterik", "u", "wij" en "ons" omvatten onze respectieve dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, voorgangers in belang, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van QANDR-services onder deze of eerdere overeenkomsten tussen ons.

  Niettegenstaande het voorgaande, kan elke partij een individuele vordering instellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen als haar vorderingen binnen de jurisdictie van die rechtbank vallen en alleen bij die rechtbank aanhangig zijn. U gaat ermee akkoord dat door het aangaan van deze overeenkomst, u en Noterik elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een collectieve actie. Deze overeenkomst bewijst een transactie in interstatelijke handel, enaldus regelt de Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden van QANDR Services.

  (2) Een partij die van plan is om arbitrage te zoeken, moet eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van geschil ("kennisgeving") naar de andere partij sturen. De Kennisgeving aan Noterik moet worden gericht aan: Noterik B.V. Prins Hendrikkade 193-C, 1011 TD, Amsterdam, Nederland. ("Kennisgevingsadres"). De Kennisgeving moet (a) de aard en basis van de claim of het geschil beschrijven; en (b) de specifieke gevraagde voorziening uiteenzetten ("Vraag"). Als Noterik en u geen overeenstemming bereiken om de claim binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving op te lossen, kunt u of Noterik een arbitrageprocedure starten. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een door Noterik of u gedaan schikkingsaanbod pas aan de arbiter bekendgemaakt nadat de arbiter het eventuele bedrag heeft bepaald waarop u of Noterik recht heeft.

  (4) Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, gaan we ermee akkoord dat als Noterik in de toekomst enige wijziging aanbrengt in deze arbitragebepaling (anders dan een wijziging in het Kennisgevingsadres) tijdens de looptijd van deze Voorwaarden van QANDR Services, u elke een dergelijke wijziging door ons binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen van het bovenstaande kennisgevingsadres. Door toekomstige wijzigingen af ​​te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen ons beslecht in overeenstemming met deze bepaling.

  (5) HOE U KUNT UITSCHAKELEN VAN ARBITRAGE: U kunt zich afmelden voor deze arbitragebepaling door een brief te sturen naar het bovengenoemde kennisgevingsadres en elk van de volgende gegevens te verstrekken: (a) uw volledige naam; (b) uw adres; © uw telefoonnummer; (d) de URL waar u deze overeenkomst hebt gevonden; en (e) een duidelijke verklaring dat u zich wilt afmelden voor deze arbitragebepaling. Dit afmeldingsbericht moet uiterlijk 30 dagen na de datum waarop u deze voorwaarden van QANDR Services voor het eerst accepteert, per e-mail worden verzonden.

  (6) Als een claim om welke reden dan ook in de rechtbank wordt behandeld in plaats van in arbitrage, gaat u akkoord met de persoonlijke jurisdictie van en locatie in de staats

 • en federale rechtbanken in Amsterdam, Nederland, en ziet u af van enig bezwaar tegen een dergelijke jurisdictie of locatie.

  Algemene voorwaarden

  Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst is de volledige wettelijke overeenkomst tussen u en Noterik. Het regelt uw gebruik van de QANDR-services en vervangt volledig alle eerdere overeenkomsten tussen u en Noterik met betrekking tot de QANDR-services. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u andere producten of QANDR-diensten van Noterik gebruikt of aanschaft.

  Toepasselijk recht. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Noterik QANDR-services.

  Scheidbaarheid van voorwaarden; Niet-afstand doen van voorwaarden. Als enig deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geschrapt en wordt de rest van de Overeenkomst afgedwongen zoals geschreven. Als Noterik geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt, inclusief die welke zijn vervat in de Overeenkomst of die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving, zal dit niet worden opgevat als een formele verklaring van afstand van onze rechten.

  Diversen. Beide partijen zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst creëert een partnerschap, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen. Geen enkele persoon of entiteit die geen partij is bij de overeenkomst, zal een derde begunstigde zijn. Onze geautoriseerde distributeurs hebben niet het recht om deze voorwaarden van QANDR Services te wijzigen of om toezeggingen voor ons bindend te maken.

  Aanvullende voorwaarden

  Gebruik met een hoog risico. Tenzij anders vermeld in een Noterik QANDR Services Beschrijving, begrijpt u dat de Noterik QANDR services niet zijn ontworpen of bedoeld voor gebruik tijdens risicovolle activiteiten.

  Opnemen. Bepaalde QANDR-services bieden mogelijk functionaliteit waarmee u audio en gegevens die tijdens discussiesjablonen, webinars of sessies worden gedeeld, kunt streamen en opnemen. U bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten in de relevante rechtsgebieden tijdens het gebruik van opnamefuncties.

  Toewijzing. U mag uw rechten onder deze Voorwaarden van QANDR Services niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of uw plichten delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Noterik. Elke poging tot overdracht door u zonder toestemming van Noterik is nietig. Noterik kan deze Voorwaarden van QANDR-diensten toewijzen of zijn taken hieronder delegeren zonder beperking en zonder de vereiste van voorafgaande kennisgeving aan u.

  Hoe u contact met ons kunt opnemen

  U kunt contact met ons opnemen via: https://www.noterik.nl

  Het postadres van Noterik is:

  Noterik B.V. Prins Hendrikkade 193-C 1011 TD, Amsterdam Nederland.

  Lees deze sectie aandachtig door. Het heeft invloed op uw rechten.

  Samenvatting

  De meeste geschillen kunnen informeel worden opgelost. Neem contact met ons op als u zich zorgen maakt. In het onwaarschijnlijke geval dat we uw probleem niet naar tevredenheid kunnen oplossen (of als we er niet in zijn geslaagd een geschil op te lossen dat Noterik naer wordt geprobeerd dit informeel te doen), komen we er allemaal overeen om die geschillen op te lossen via bindende arbitrage of een rechtbank voor geringe vorderingen, in plaats van in rechtbanken van algemene jurisdictie. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak. Het maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, laat een beperktere ontdekking toe dan in de rechtbank, en is onderhevig aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en compensatie toekennen als een rechtbank kan toekennen. Elke arbitrage vindt plaats op individuele basis; collectieve arbitrages en collectieve acties zijn niet toegestaan. Of u akkoord gaat met arbitrage is een belangrijke beslissing, en u dient niet uitsluitend op de informatie in deze overeenkomst te vertrouwen. U kunt zich afmelden voor deze arbitragebepaling door de onderstaande instructies te volgen.

  Arbitrageovereenkomst:

  (1) Noterik en u gaan ermee akkoord alle geschillen en claims tussen ons te beslechten. Deze arbitrageovereenkomst is bedoeld om breed te worden geïnterpreteerd en omvat uitdrukkelijk claims die onder een statuut, regelgeving of wettelijke of billijke theorie vallen. Het omvat, maar is niet beperkt tot:

  Claims die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de relatie tussen ons, of deze nu gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie;

  Claims die vóór deze of een eerdere overeenkomst zijn ontstaan ​​(inclusief, maar niet beperkt tot claims met betrekking tot advertenties);