Wakker een discussie aan in een kwadrant met meerdere dimensies

Quadrant

Het Quadrant is een goede module om meer abstracte doelen of prioriteiten op een genuanceerde manier ter discussie te stellen. Een facilitator kan aan het eind van elke as een woord toevoegen en de deelnemers vragen om met hun pointer een standpunt in te nemen. Vervolgens kan vanuit dit visuele overzicht om een toelichting worden gevraagd, waarbij de facilitator er voor kan kiezen om als eerste twee tegengestelde posities aan het woord te laten, zodat er gelijk een interessant discussie ontstaat.

Bijkomende voordeel van de pointers is dat deelnemers in de dialoog dichter bij hun eigen belevingswereld blijven. Daar waar in een gesprek zonder visualisatie de eerste spreker voor een groot deel bepaald hoe de betekenis van een onderwerp (as) wordt ingevuld, zullen de deelnemers sneller terugvallen op hun eigen oorspronkelijk denkwijze, op het moment dat zij met hun pointer een positie innamen.