Online bewonersbijeenkomst

Online inspraak

Sinds het begin van de pandemie zien we dat veel gemeenten noodgedwongen overgaan op online participatiebijeenkomsten, omdat fysieke bijeenkomsten simpelweg niet langer mogelijk zijn door de opgelegde restricties. Maar je wil dan wel echt de dialoog aangaan met de burgers en voorkomen dat het verzandt in een eenrichtingsgesprek.

Uitdaging:
Bewoners online hun visie laten delen van de ontwikkeling van hun buurt

Methode:
Online bewonersbijeenkomst met o.a. moodboard om vooraf gemaakte foto’s te delen met de groep

Aantal:
Online sessie met 10 deelnemers

Met Zoom, WebEx, ClickMeeting of Teams kom je een heel eind maar steeds meer gemeenten kiezen daarnaast voor QandR voor de extra interactiviteit om deelnemers echt bij het gesprek te betrekken. Zo ook gemeente Amsterdam, die QandR inzetten in een online bewonersbijeenkomst. Bekijk onderstaande video voor een uitgebreid verslag, of lees daaronder verder.

In Amsterdam Zuidoost worden naast flat Echtenstein 80 sociale woningen gepland, met diverse maatschappelijke voorzieningen en een herinrichting van de openbare ruimte. Dit bouwproject heeft een voortraject van 3 jaar (2019-2022) waarin de buurtbewoners betrokken worden om mee te beslissen over hoe de buurt er uiteindelijk eruit komt te zien. Als alles volgens plan verloopt, moet de bouw in 2022 gaan beginnen.

In een online bijeenkomst besprak Judith Iddekinge, projectmanager E-buurt, de plannen met bewoners en vroeg hen naar hun wensen en ideeën. Als communicatietool werd ClickMeeting gebruikt, en met QandR konden bewoners op intuïtieve wijze via hun telefoon hun meningen over de diverse aspecten geven. Zo was hen van tevoren gevraagd om foto’s te maken of zoeken als voorbeeld van hun ideale invulling van de openbare ruimte. Tijdens de bijeenkomst konden ze die foto’s insturen naar een QandR moodboard op het hoofdscherm.

Maar ook diverse andere werkvormen van QandR’s werden ingezet om bewoners de kans te geven hun kijk op de diverse aspecten te geven. Respectievelijk het dilemma (deelnemers bewegen hun stip om hun mening te positioneren), de poll (meerkeuzevraag), de wordcloud (brainstormen met steekwoorden) en de grading (rapportcijfer). De antwoorden en gevisualiseerde meningen waren de opmaat voor verdere discussie. Al met al nuttige informatie voor de gemeente, en voor bewoners een hands-on ervaring die een echt gevoel van inspraak en mede-eigenaarschap genereert.

Zowel gemeenten als adviesbureaus gebruiken QandR om burgers en experts te betrekken bij uitdagingen rond ruimtelijke ordening. Lees meer hierover op onze pagina over burgerparticipatie.