Gebruik meerkeuzevragen als warming-up en manier om uw groep te leren kennen

Poll

Polls worden vaak gebruikt als opwarmers en om een groep wat beter te leren kennen. Het voordeel van de poll is dat deze van alle QANDR modules het meest conventioneel is, want iedereen heeft wel eens een meerkeuze vraag beantwoordt. In QANDR sessies worden Polls meest ter inleiding van een sessie gebruikt voor wat algemene vragen over het onderwerp, waar ook nog niet zo veel discussie mogelijk is. Als de facilitator vervolgens echt de diepte in wilt bieden andere modules, zoals de Grading, het Dilemma en het Quadrant meer aanknopingspunten voor een genuanceerde discussie.