Gebruik meerkeuzevragen als warming-up en manier om uw groep te leren kennen

Poll

Polls worden vaak gebruikt als opwarmers en om een groep wat beter te leren kennen. Het voordeel van de poll is dat deze van alle QANDR modules het meest conventioneel is, want iedereen heeft wel eens een meerkeuze vraag beantwoord. In QANDR sessies worden Polls vaak ter inleiding van een sessie gebruikt voor wat algemene vragen over het onderwerp, waar nog niet veel discussie mogelijk is. Als de facilitator vervolgens echt de diepte in wil, bieden andere modules, zoals de Grading, het Dilemma en het Quadrant meer aanknopingspunten voor een genuanceerde discussie.

Bekijk hieronder een video waarin we de werking van de poll demonstreren.

Groepsgrootte

Individuele deelnemers om toelichting vragen mogelijk. Nuance doordat deelnemers antwoord kunnen blijven aanpassen.

Geeft vooral globaal overzicht. Nuance doordat deelnemers antwoord kunnen blijven aanpassen. Laat deelnemers hand opsteken voor antwoord waar je toelichting op wil. In grote groepen is het aan te bevelen om het percentage aan te zetten in de editor.

Geeft vooral globaal overzicht. Nuance doordat deelnemers antwoord kunnen blijven aanpassen. Laat deelnemers hand opsteken voor antwoord waar je toelichting op wil. In grote groepen is het aan te bevelen om het percentage aan te zetten in de editor.

Voordelen

  • Eenvoudig en breed inzetbaar.
  • Herkenbare, conventionele interactie.
  • Handig om snel antwoorden op te halen om de discussie te starten.
  • Geeft snel verdeling van standpunten weer.
  • Responses kunnen onbeïnvloed worden gegeven.
  • Kwantificering van kwalitatieve data.
  • Data kunnen geëxporteerd worden (Excel).
  • Nadelen

  • Eendimensionaal.
  • Vooral kwantitatief.