VOORBEELDEN DIE JE KUNT GEBRUIKEN EN AANPASSEN NAAR JOUW SITUATIE

Templates voor Burgerparticipatie

De toekomst van mobiliteit

In deze template wordt besproken hoe mobiliteit kan worden verduurzaamd. Je ondervraagt deelnemers welke vormen van mobiliteit ze nu gebruiken en welke 'groene' mogelijkheden ze voor zichzelf zien in de toekomst.

Gebruiken

Omgevingsvisie

Bewoners praten mee over hun omgeving. Je laat ze met pointers de aandachtspunten aanwijzen op een kaartje. Ze geven vrije input via Wordclouds en Moodboards en in een afsluitende Grading geven ze met een rapportcijfer aan hoe de sessie is bevallen.

Gebruiken

Placemaking

Je peilt kennis en verwachtingen over inrichten van de openbare ruimte met Polls en Wordclouds. Deelnemers geven visuele (Moodboards) en conceptuele (Wordclouds) input over wat ze op de locatie willen zien en wijzen dat met Pointers op kaartjes aan.

Gebruiken

Trots op de wijk

Je begint met een Grading om een beeld te krijgen wat voor cijfer mensen hun wijk geven. Dit nuanceer je met een Dilemma. Met Wordclouds en Moodboard bediscussieer je de verbeteringen die mensen graag zouden zien.

Gebruiken

Groen in je wijk

Bewoners denken mee over het vergroenen van hun wijk. Op een luchtfoto wijzen deelnemers met een Pointer de plekken aan waar groen moet komen. Met Wordclouds doen ze suggesties voor wat dan en met Quadranten en Polls maakt de groep keuzes.

Gebruiken

Faciliteiten voor jongeren

Met Gradings en Wordclouds inventariseer je in hoeverre de groep vindt dat jongeren voldoende wordt geboden. Met Moodboards visualiseren deelnemers waar jongeren behoefte aan hebben. En een Wordcloud geeft suggesties voor concrete plannen.

Gebruiken

Stadsplanning

Met kaartjes en afbeeldingen geef je de huidige situatie en de geplande ontwikkelingen aan. Met Pointers wijzen deelnemers de knelpunten aan, die ze toelichten met Wordclouds. Moodboards geven hen de gelegenheid voor visuele feedback.

Gebruiken

Stakeholders in kaart brengen

Na een introductie met Polls en Wordclouds, gebruik je het Stakeholder Map canvas van de Brown Paper module om te inventariseren welke stakeholders er volgens de groep zijn, en welke rol die spelen.

Gebruiken