VRAAG DEELNEMERS OM EEN STANDPUNT IN TE NEMEN, VISUALISEER OOK TWIJFEL EN AARZELING

Dilemma

Het Dilemma is bij uitstek een module om een discussie mee aan te wakkeren. Een facilitator kan links en rechts een woord toevoegen en de deelnemers vragen om met hun pointer een standpunt in te nemen. Hierdoor zal een meer genuanceerd beeld ontstaan waarin ook ruimte is voor gradaties en visualisatie ten opzichte van andere deelnemers. Omdat deelnemers hun stip via een continue beweging over de as verschuiven ontstaat ook ruimte voor uitingen van twijfel en aarzeling. Als facilitator is het slim om daar op in te spelen omdat juist in dit soort overwegingen het interessante gesprek plaatsvindt.