VOORBEELDEN DIE JE KUNT GEBRUIKEN EN AANPASSEN NAAR JOUW SITUATIE

Templates voor de Energietransitie

Duurzame ambities

Algemene introductie in duurzaamheid. Je bespreekt verschillende invalshoeken en test de kennis van je deelnemers via Polls. Via Gradings en Dilemma inventariseer je de ambities die je wil nastreven.

Gebruiken

Zonnepanelen

Na feiten en cijfers over zonnepanelen leg je de deelnemers via Dilemma’s een aantal stellingen voor over de manier waarop daken gebruikt kunnen worden. Vervolgens bespreek je via Quadranten en Wordclouds welke soort daken het meest geschikt zijn.

Gebruiken

Zuinig elektriciteitsgebruik

Je vraagt deelnemers via Polls en Wordclouds welke stappen zij zelf hebben gezet om minder elektriciteit te gebruiken. Daarna sta je stil bij de status van hun huis in zijn algemeenheid en wiens verantwoordelijkheid dit is.

Gebruiken

Windmolens

In dit discussieformat bepaal je met elkaar wat de spelregels zijn voor het plaatsen van windmolens ‘in je achtertuin’. In Polls komen mogelijke locaties aan de orde en via Dilemma’s en Wordclouds vraag je wat deelnemers vinden over de verhouding met de natuur en omgeving.

Gebruiken

Isoleren

Na een status update gebruik je een wordcloud om de voor- en nadelen van verschillende soorten isolatiemethodes te bespreken. Vervolgens vraag je deelnemers welke partijen volgens hen verantwoordelijkheid moeten nemen bij de isolatie.

Gebruiken

Collectieve warmte

Eerst sta je stil bij de verschillende soorten collectieve warmte die beschikbaar zijn. Vervolgens inventariseer je met Polls en Dilemma’s hoe de groep denkt de overgang naar collectieve warmte vorm te geven.

Gebruiken

Duurzame stad

Ontwikkeld voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. Besprek duurzaamheid aan de hand van een Wordcloud, zoek voorbeelden van duurzaamheid in steden met behulp van een Moodboard. Het prototypen met karton volgt na de QandR sessie.

Gebruiken

De toekomst van mobiliteit

In deze template wordt besproken hoe mobiliteit kan worden verduurzaamd. Je ondervraagt deelnemers welke vormen van mobiliteit ze nu gebruiken en welke 'groene' mogelijkheden ze voor zichzelf zien in de toekomst.

Gebruiken