Hoe QANDR met jouw privacy omgaat

QANDR is AVG-proof

Met zekere regelmaat krijgen wij vragen als: hoe zit het met privacy in QANDR? voldoet QANDR aan de AVG? Dat is ook logisch, want met QANDR kom je als groep bij elkaar (fysiek en/of op afstand) en worden opinies en inzichten vrijelijk met elkaar gedeeld – en onze klanten willen zeker weten dat het goed zit. Wel, we kunnen daar kort en duidelijk over zijn: QANDR is AVG-proof. Lees hieronder hoe het precies zit.

QANDR-sessies slaan géén persoonlijke gegevens op

QANDR is zo ontworpen dat voor het doen van QANDR-sessies geen persoonlijke informatie van de respondenten nodig is. Respondenten doen anoniem aan een sessie mee en met hun antwoorden creëren ze gezamenlijk de visuals die de basis vormen voor de interactieve groepsdiscussie. Acties, aantallen en resultaten worden opgeslagen bij de sessie maar zonder enige verwijzing naar tot een persoon herleidbare informatie.

Tijdens een sessie ben je voor QANDR, heel letterlijk, een nummer. Dat nummer zie je terug op je telefoon als je meedoet aan een sessie. Die nummers gebruiken we om de resultaten te verzamelen, op te tellen en als een visual op het hoofdscherm te laten zien.

Verder gaat de identificatie niet. QANDR weet niet hoe je heet, wat je telefoonnummer is, hoe oud je bent, waar je woont of wat voor andere persoonlijke informatie dan ook. Alleen dat er een browser heeft meegedaan aan de sessie en welke antwoorden daarmee gegeven zijn.

Deze anonieme deelname beschermt niet alleen je privacy, maar maakt het ook supereenvoudig om aan een QANDR-sessie mee te doen.

QANDR visualiseert meningen

QANDR is ontworpen om te worden gebruikt in een omgeving - op afstand (online) en/of in een fysieke ruimte, waar mensen elkaar ook zien en met elkaar in gesprek gaan. In dat gesprek zie en hoor je elkaar en kom je te weten wat anderen vinden. Zo zal de facilitator respondenten in een kwalitatief gesprek doorgaans vragen om de gegeven antwoorden toe te lichten, zodat de achterliggende mening besproken kan worden.

QANDR deelt aan het begin van de sessie aan elke deelnemer een kleurtje uit. Die kleur zie je bijvoorbeeld terugkomen in de stippen die deelnemers gebruiken op het hoofdscherm. Als de persoon met de blauwe stip zijn standpunt toelicht zal voor iedereen in de sessie ook duidelijk worden wie de blauwe stip bedient. De kleuren bevorderen daarmee de groepsdynamiek, het wordt daardoor gemakkelijker iemand snel aan te spreken op zijn of haar antwoord. Maar de koppeling tussen de kleur en de persoon wordt dus niet door QANDR zelf gevisualiseerd. Ook in het archief is niet zichtbaar wie welke kleur had. De QANDR archieven zijn daarmee echt een vorm van anonieme gegevens opslag.

QANDR kent de facilitator uiteraard wel

Om als gespreksleider QANDR-sessies te kunnen uitvoeren, heb je een QANDR-account nodig. Daarmee kun je al je sessies opstarten en na afloop de resultaten ervan bekijken. Dat gaat dan om de visuals waarin de gezamenlijke antwoorden van je deelnemers visueel zijn weergegeven - niet de individuele antwoorden van identificeerbare personen. Jouw QANDR-account is een beveiligd account dat alleen toegankelijk is voor jou. Een QANDR-account heeft maar enkele gegevens van je nodig, zoals e-mail, naam, en naam van je organisatie die je eenmalig invult bij het afsluiten van je account. QANDR gebruikt jouw gegevens alleen om de service te draaien en zal die nooit met anderen delen.

Aangemeld bij de AP

We hebben bij Noterik een FG (functionaris gegevensbescherming) die toeziet op de naleving van de privacy van klanten en gebruikers, conform de AVG, die ook is aangemeld bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Daarmee bieden we - naast de al in de service ingebouwde restricties - onze klanten nog extra betrouwbaarheid en zorgen we ook dat intern alles steeds op orde is.

Privacy beleid

Bekijk ons privacybeleid voor meer technische details over hoe wij omgaan met het verzamelen, opslaan en vrijgeven van persoonlijke gegevens van facilitators, deelnemers en andere belanghebbenden.