In gesprek met bewoners over het aanpassen van hun woningen aan de energietransitie

Van het gas af

Gemeente Purmerend loopt voorop in Nederland in haar streven naar 100% gasvrije woningen. Dat is uiteraard een uitdaging voor alle betrokkenen. Purmerend Gasvrij, een samenwerkingsverband tussen de gemeente en energieleveranciers, gaat in gesprek met bewoners. Wat beter dan QandR om dat te faciliteren.

Uitdaging:
In gesprek met bewoners, online maar later ook fysiek

Methode:
Online participatiebijeenkomsten met alle werkvormen (behalve sticky notes)

Aantal:
Ca 10 deelnemers per sessie, maar ook sessies met 50

Het was voor ons vooral aantrekkelijk dat we bij QandR geen keuze hoefden te maken tussen online en offline. Waar we ook naar toe gaan in deze Corona crisis, doordat QandR de smartphone als startpunt neemt van de interactie, kan de tool in beide situaties effectief ingezet worden.

Joke Dijkstra, Strategisch adviseur bij Purmerend Gasvrij

Dat we van het gas af moeten in Nederland, is zo langzamerhand welbekend. In Purmerend zijn ze er voortvarend mee bezig, met een proeftuin in de wijk Overwhere-Zuid en een doorlopend traject, Purmerend Gasvrij, waarin bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden en zij ook hun wensen en bedenkingen kunnen ventileren. In eerste instantie moest dat online, en gelukkig kan dat ook heel goed met QandR, en net voor de zomer is QandR ook ingezet tijdens fysieke bijeenkomsten.

In meerdere online en offline sessies werden zo'n beetje alle QandR werkvormen uit de kast gehaald om echt met bewoners in gesprek te gaan. De rechtstreekse en intuïtieve interactie zorgde er zoals altijd voor dat iedereen zijn zegje kon doen en er een telkens een goede opmaat was voor verdere discussie.

Purmerend Gasvrij heeft een QandR abonnement genomen zodat ze de tool naar believen kunnen inzetten, voor dit of een volgend project, of voor interne sessies die baat kunnen hebben bij QandR's interactiviteit.

Zowel gemeenten als adviesbureaus gebruiken QandR om burgers en experts te betrekken bij de uitdagingen in woon- en werkomgeving. Lees meer hierover op onze pagina over burgerparticipatie. Voor degenen die met duurzaamheidsuitdagingen bezig zijn is het ook interessant om de rapportage van het project Stadsdialoog Nieuwe Energie van de gemeente Utrecht te bekijken. Dit rapport bevat een aggregatie van 11 QandR sessies met in totaal 235 deelnemers die allen inbreng hebben gegeven in het Stads Gesprek Nieuwe Energie.