Toeschouwers worden deelnemers

Burgerparticipatie

Door Corona worden veel participatietrajecten online gedaan, met alle deelnemers op afstand. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Een videoconferentie kan, maar met een groep van tussen de 20 tot 40 mensen wordt het wel erg veel op je beurt wachten om iets te zeggen. Juist bij dit soort grote groepen, waarbij mensen elkaar nog niet kennen, mis je als facilitator veel van de interactie die in de fysieke omgeving wel mogelijk is.

Samen met je deelnemers naar een kaartje kijken en dingen aanwijzen en bespreken, via een whiteboard een overzicht maken van onderwerpen die de aandacht moeten krijgen, of via plaatjes uit tijdschriften brainstormen over een type speelplaats of het soort groen dat je graag zou zien: allemaal krachtige co-creatie methodieken die deelnemers helpen om hun standpunt te verwoorden. Als je dit soort co-creatie ook online wilt doen is QandR een goede tool om te gebruiken.

burgerparticipatieNL.png

burgerparticipatieAmsterdamENG.png

De gemeente Utrecht stond voor een soortgelijke uitdaging in de ontwikkeling van haar omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk. In de zoektocht naar een passende oplossing deed Lars Schotel, senior adviseur in verschillende Utrechtse participatietrajecten, mee aan een QandR demo. Hierin zag hij hoe QandR op leuke toegankelijke manier deelnemers kan helpen om tegelijkertijd (parallel aan elkaar) input te geven tijdens een online groepsbijeenkomst. In de workshops zouden verschillende onderwerpen aan bod komen en de diversiteit aan (eenvoudig met de telefoon te bedienen) interactievormen (modules) die QandR biedt zou daar mooi bij kunnen passen.

We zochten naar een tool die het goede digitale gesprek handig ondersteunt. Dat makkelijk meningen inventariseert maar juist ook het gesprek daarover ruimte geeft zodat verdieping ontstaat. Het intuïtieve en het beeldende van QandR viel op. Het enquêteert wel maar geeft vooral ruimte aan het gesprek over de enquete-antwoorden. Ook door de mogelijkheid om foto’s als antwoord te geven. QandR leek ook iets dat iedereen snapt (en dat bleek ook zo te zijn).

Lars Schotel, senior adviseur gemeente Utrecht

QandR is AVG bestendig

Een belangrijke vereiste voor alle tools die de gemeente Utrecht gebruikt is dat de privacy van de deelnemers in een sessie gewaarborgd blijft. Gelukkig is QandR zo ontwikkeld dat mensen deelnemen aan sessies zonder dat zij zich daarbij hoeven te registreren. Lees meer hierover op de privacy pagina van deelnemers aan een QandR sessie.

Toen de privacy waarborging helder was kon de gemeente Utrecht een akkoord geven op het gebruik van QandR en inmiddels hebben zij QandR ingezet voor project rond de omgevingsvisie en de energie transitie. Lees meer hierover in use-case beschrijving van de gemeente Utrecht

Inclusieve bewonersbijeenkomsten

Participatietrajecten in de praktijk

Zowel gemeenten als adviesbureaus gebruiken QandR bij participatieprojecten. Op deze manier verbeteren ze het overleg met bewoners en andere belanghebbenden. De bijeenkomst wordt leuker en ook de meer introverte mensen geven hun zegje. De gezamenlijk gecreëerde visualisaties vormen een goede basis voor een snel richtinggevend vervolg.