Wakker een discussie aan in een kwadrant met meerdere dimensies

Quadrant

Het Quadrant is een goede module om meer abstracte doelen of prioriteiten op een genuanceerde manier ter discussie te stellen. Een facilitator voegt aan het eind van elke as een woord toe en vraagt de deelnemers om met hun pointer een standpunt in te nemen. Vervolgens kunnen zij hun positie in dit visuele overzicht toelichten. De facilitator zal doorgaans als eerste twee tegengestelde posities aan het woord laten, zodat er direct een interessante discussie ontstaat.

Bijkomend voordeel van alle pointer-modules is dat deelnemers in de dialoog dichter bij hun eigen belevingswereld blijven. Daar waar in een gesprek zonder visualisatie de eerste spreker voor een groot deel bepaalt hoe de betekenis van een onderwerp (as) wordt ingevuld, zullen de deelnemers hier vaker vasthouden aan de merites van hun eigen oorspronkelijk denkwijze, die hen ertoe aanzette hun pointer op die specifieke positie te plaatsen. Dit resulteert over het geheel genomen in een meer gebalanceerde en waarachtige representatie van de standpunten in de groep.

Bekijk hieronder een video waarin we de werking van het quadrant demonstreren.

Groepsgrootte

Duidelijk overzicht in de individuele visuele bijdragen. Die kunnen per deelnemer besproken worden.

Globaal overzicht van ingeschoten plaatjes. Individuele afbeeldingen kunnen besproken worden door ze aan te klikken en te vergroten.

Globaal, minder goed werkbaar overzicht van afbeeldingen. Individuele afbeeldingen kunnen wel besproken worden door ze aan te klikken en te vergroten.

Voordelen

 • Flexibel en breed inzetbaar.
 • Eenvoudig op te zetten.
 • Geeft een goed beeld van wat er leeft in de groep.
 • Ideaal voor visuele brainstormsessie en startpunt discussie.
 • Intensieve en speelse interactie die betrokkenheid bevordert.
 • Meerdere bronnen om afbeeldingen te selecteren.
 • Afbeeldingen kunnen vooraf door deelnemers worden voorbereid.
 • Responses kunnen onbe├»nvloed worden gegeven.
 • Nadelen

 • Wordt bij (zeer) grote groepen onwerkbaar.
 • Relatief complexe interactie.