VRAAG DEELNEMERS OM EEN STANDPUNT IN TE NEMEN, VISUALISEER OOK TWIJFEL EN AARZELING

Dilemma

Het Dilemma is bij uitstek een module om een discussie mee aan te wakkeren. Een facilitator kan links en rechts een woord toevoegen en de deelnemers vragen om met hun pointer een standpunt in te nemen. Hierdoor zal een meer genuanceerd beeld ontstaan waarin ook ruimte is voor gradaties en visualisatie ten opzichte van andere deelnemers. Omdat deelnemers hun stip via een continue beweging over de as verschuiven ontstaat ook ruimte voor uitingen van twijfel en aarzeling. Als facilitator is het slim om daar op in te spelen omdat juist in dit soort overwegingen het interessante gesprek plaatsvindt.

Bekijk hieronder een video waarin we de werking van het dilemma demonstreren.

Groepsgrootte

Eigen stip/kleur direct herkenbaar. Ruimte voor toelichting op elke stip. Nuance doordat stippen kunnen blijven bewegen tijdens discussie.

Meer tijd tijd nodig om eigen stip/kleur te herkennen. Goed inzicht in populariteit gezichtspunten. Die kunnen ook besproken worden.

De horizontale as wordt een heatmap met accentgebieden. Laat mensen selectief aan het woord.

Voordelen

  • Flexibel en breed inzetbaar.
  • Makkelijk op te zetten.
  • Real-time beweging vergroot de focus.
  • Helder inzicht in distributie verschillende perspectieven.
  • Intu├»tieve manier van antwoorden legt twijfel en aarzeling bloot.
  • Speelse interactie, ook in grote groepen.
  • Nadelen

  • Interactie moet soms even wennen.
  • Kan bij grote groepen rommelig werken.