Deelnemers praktische handvatten geven om de effecten van alternatieve energiebronnen te bepalen

Energieboswachters

Vaste klant Ruimtevormen zet QandR op allerlei manieren in. Een leuk voorbeeld is de online training Energieboswachter. In opdracht van de Brabantse Milieufederatie (BMF) organiseren zij een online training ‘energieboswachter’ voor bij de BMF aangesloten groepen en hun leden.

Uitdaging:
Online trainen van (enigszins) oudere deelnemers

Methode:
Online training sessies met Polls, Wordclouds, Dilemmas en Grading

Aantal:
Groepen van rond de 25 deelnemers, leeftijd tussen 45-75 jaar

De training heeft tot doel om boswachters informatie en praktische handvatten te geven om het effect van zonne- en windparken op landschap, natuur en biodiversiteit te bepalen. De totale training bestrijkt vier avonden. Eén avond gaat over het beoordelen van locaties aan de hand van kaartbeelden en het lezen en interpreteren van bestemmingsplannen. Dan zijn er twee avonden die specifiek gericht zijn op het hoe en wat rondom het natuur inclusief inrichten van respectievelijk wind- en zonneparken. Daarna volgt er een periode waarin deelnemers in groepjes elk een praktische casus gaan uitwerken. De training eindigt met een avond waarop die uitgewerkte casussen door de deelnemers worden gepresenteerd en door een deskundigenpanel worden beoordeeld.

QandR blinkt echt uit in het gebruikersgemak. Ik werk met 60 plussers, met een heel divers publiek, ook mensen die niet goed zijn met computers, maar het gaat telkens prima.

Vanessa Mommers | Ruimtevormen

Vanessa gebruikt QANDR om de discussie in de groep op gang brengen, kennis op te halen, en de cursus te evalueren. De deelnemers zijn veelal ‘gewone’ inwoners van Brabant met hart voor natuur en biodiversiteit in hun omgeving. Onder hen zijn de nodige senioren, die niet uitblinken in het omgaan met digitale techniek, maar die door het gebruiksgemak van QandR moeiteloos aan de sessies mee kunnen doen.

Meer over duurzaamheidsuitdagingen

Voor degenen die met duurzaamheidsuitdagingen bezig zijn is het ook interessant om het project "Stadsdialoog Nieuwe Energie" van de gemeente Utrecht te bekijken. Dit project bevat een QandR rapport met een aggregatie van 11 sessies met in totaal 235 deelnemers die allen inbreng hebben gegeven in het Stads Gesprek Nieuwe Energie.