Splits op in breakout rooms en voeg de sessie resultaten samen

Duurzaam wonen

Balance, specialist in strategisch advies voor projecten over de fysieke leefomgeving, gebruikte QandR in een interactieve bijeenkomst met woningbouwvereniging Trivire en huurders. In een reeks gelijktijdige sessies konden bewoners via hun smartphone hun kennis en standpunten delen over de duurzaamheid van hun woningen, en welke rol huisbaas en huurders zouden moeten spelen bij verduurzaming.

Uitdaging:
Bewoners mee laten praten over duurzaamheid van hun woning

Methode:
Deelsessies met polls, dilemma’s, gradings en word clouds

Aantal:
7 sessies van elk ongeveer 12 deelnemers

QandR heeft zijn waarde al bewezen in kleine focusgroepsessies in marktonderzoek, maar is net zo geschikt om in te zetten in grote groepen in domeinen als burgerparticipatie – waar (lokale) overheden burgers actief betrekken bij beslissingen die een weerslag hebben op hun leven. Hetzelfde soort betrokkenheid waar Trivire naar zocht voor zijn huurders, om samen te werken aan het belangrijke onderwerp van duurzaam wonen. Download hier een QandR pdf verslag van deze bijeenkomsten.

Balance faciliteerde meerdere gelijktijdige sessies, waarin met behulp van QandR’s interactiemodules de standpunten in de zaal over de diverse aspecten van duurzaamheid werden gevisualiseerd. Door het gebruik van polls, rapportcijfers, woordenwolken, dilemma’s, en quadranten ontstond een gedetailleerd beeld van de visie van huurders en wat zij graag zouden willen. Van groot belang was dat QandR automatisch de zeven sessies samenvoegde tot één set met visuals, die vervolgens plenair werd besproken.

Zowel gemeenten als adviesbureaus gebruiken QandR bij social onderzoek. Lees meer hierover op onze pagina over burgerparticipatie.