Interactief debat met deelnemers op locatie en op afstand

Hybride overlegvormen

Wat als je als gemeente een interactieve debatavond wil houden met inwoners, maar je door de Coronarestricties die inwoners niet in het raadhuis kunt ontvangen? Voor die uitdaging zag gemeente Meierijstad zich gesteld toen ze bewoners wilden laten meepraten over de toekomst van het marktplein. Het landschapsarchitecten bureau tlu en het stedenbouwkundig bureau Spacevalue adviseerden de gemeente om gebruik te maken van QandR Hybrid. Dit is een nieuwe vorm van QandR waarmee deelnemers zowel op afstand als fysiek kunnen meedoen, zonder dat er ook nog een apart videoconferencingsysteem nodig is.

Uitdaging:
Zowel fysiek als op afstand mensen betrekken in een debatavond

Methode:
Gebruik QandR Hybrid om het hoofdscherm te streamen naar deelnemers op afstand

Aantal:
Naast deelnemers in raadzaal tevens 25 deelnemers op afstand

Voor gemeente Meierijstad was vooral dat laatste van belang. Met hun bestaande streamingoplossing trad er een vertraging op van 20-40 seconden, die ook nog eens fluctueerde per deelnemer, hetgeen funest is voor echt goede interactie. QandR Hybrid kan standalone ingezet worden en biedt direct vanuit het QandR dashboard een low-latency stream van het hoofdscherm dat op afstand op elke computer met internet bekeken kan worden.

Gemeente Meierijstad durfde het aan om QandR Hybrid ten doop te houden (ja, na veel testen was dit de eerste keer voor het echie) en we hebben hun vertrouwen niet beschaamd. Met QandR Hybrid werkte ook QandR's unieke pointermodule, waarbij deelnemers met hun telefoon stippen op het hoofdscherm bewegen om hun positie aan te geven, soepel en intuïtief. Bijkomend voordeel was dat deelnemers konden meedoen zonder overtollige software-installatie en via hun smartphone gemakkelijk mee konden doen aan de QandR-sessie.

Tijdens de avond is er gebruik gemaakt van verschillende QandR modules, waaronder de poll om een globaal profiel van de deelnemers te krijgen, de pointer om dromen van bewoners aan te wijzen, de wordcloud om te bepalen wat aan het marktplein behouden moet worden en het dilemma om de mening over autoverkeer en type bestrating te peilen. Bekijk hier alle visuals van de debatavond, rechtstreeks gegenereerd uit het QandR archief van de gemeente Meijerstad.

Het bureau Spacevalue, dat inwoners graag een directe invloed wil geven op de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving, was verantwoordelijk voor de publieksinteractie in dit project. Doordat zij QandR Hybrid inbrachten kon de gemeente Meierijstad meningen van inwoners visualiseren op een groot scherm in de raadzaal, wat als startpunt diende voor de debatavond. Ondanks dat niet iedereen fysiek in de zaal aanwezig kon zijn, konden inwoners via de streamingfaciliteit van QandR Hybrid dus gewoon thuis meedoen. Op hun laptop of desktop zagen zij steeds het hoofdscherm, een kopie van het grote scherm in de zaal, en met hun telefoon konden ze samen met andere deelnemers hun meningen weergeven. Een gave ontwikkeling vinden wij zelf. Wij zijn blij onze klanten deze oplossing te kunnen bieden die naar wij verwachten in 'het nieuwe normaal' vaker toegepast zal worden.

Zowel gemeenten als adviesbureaus gebruiken QandR om burgers en experts te betrekken bij uitdagingen rond ruimtelijke ordening. Lees meer hierover op onze pagina over burgerparticipatie.