Flipping the classroom

Trainingen en workshops

Training op afstand is door Corona niet meer weg te denken, en zal een grote rol blijven spelen in de educatieve sector. Uit onderzoek blijkt dat het massale thuiswerken er mede voor gezorgd heeft dat slechts 41% van de werknemers nog training volgt op locatie. QANDR wordt veel gebruikt in onderwijs op afstand, door het hoofdscherm via applicaties als Zoom en Teams aan deelnemers te tonen, waardoor ze vanaf een andere locatie mee kunnen doen.

Gebruik van QANDR bij trainingen heeft veel voordelen. Met name op plekken waar actieve participatie (‘flipping the classroom’) wordt nagestreefd en waarbij men de werkdruk op docenten en trainers wil reduceren.

Belangrijk onderscheidend kenmerk voor actieve participatie is dat QANDR de ideeënvorming, brainstorming en uitwisseling van standpunten stimuleert - daar waar andere digitale tools blijven steken op het interactief maken van een deel van een presentatie (een van oorsprong lineaire vorm van kennisuitwisseling). QANDR is dus expliciet niet bedoeld voor deze éénrichtingsverkeerssituaties, zoals we die kennen van de traditionele presentatie voor een grote groep (meer dan 50 mensen), maar veeleer als een middel om een inhoudelijke dialoog tussen mensen op gang te brengen, een dialoog zoals we die ook kennen van werkgroepen in het onderwijs.

Metro highlight NL.png

tmobile-highlight.png

De actieve, inclusievere vorm van bediscussiëren tijdens een QANDR sessie kan ingezet worden als een formatieve manier van toetsen, een vorm waarbij studenten al actief met hun kennis in de weer gaan, en via reflectie in de groep ook de lacunes in hun eigen kennis leren kennen. De tool bevordert het inbouwen van feedback loops in zowel grote als kleinere groepen, op basis van het peer-to-peer leren, d.w.z. vormen van reflectie waarbij de werkdruk op de docent niet toeneemt. Sterker nog, het idee is dat QANDR-sessies door studenten gebruikt worden als leidraad voor het inrichten van een goede groepsdiscussie, ook zonder dat de docent daarbij aanwezig is.

Van de verschillende QANDR modules heeft met name de moodboard module veel potentie voor het onderwijs omdat hiermee gemakkelijk sferen en associaties op geroepen kunnen worden die onderdeel zijn van de discussie. De toegang tot de camerarol van elke telefoon biedt bovendien veel mogelijkheden voor zogenaamde huiswerkopdrachten, waarbij deelnemers vooraf gemaakte foto's inbrengen in de live discussie. Dit geeft een meer visueel en leuker leerproces dan een mondelinge beschrijving alleen.

Actieve deelname tijdens onderwijs en trainingen

Leren met QANDR in de praktijk

Hieronder de bedrijven en onderwijsinstellingen die QANDR gebruiken om hun leerproces te transformeren. Door actieve deelname stimuleren zij in groepsverband het peer-to-peer leren met het vormen van ideeën, brainstormen en uitwisselen van standpunten.