Lessen verbeteren en verlevendigen met interactieve visualisaties

Voorkeuren verbeeld

Na enige tijd QandR te hebben geëxperimenteerd trad de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in 2019 ook formeel toe tot de QandR-familie, met de insteek om QandR verder in te bedden in de hogeschool en de software te optimaliseren voor een aantal onderscheiden educatieve formats, en zo werkgroepen en colleges levendiger en effectiever te maken. Een recente sessie met een groep tweedejaars studenten was een mooi voorbeeld.

Uitdaging:
Positioneringsmatrix van grote groep tweedejaarstudenten

Methode:
Quadrant om studenten met stippen hun voorkeuren te laten aanwijzen

Aantal:
College met 100 deelnemers, ook gebruikt in werkgroepen 5-10

Toen Rick Goossens van de Hogeschool van Amsterdam een positioneringsmatrix wilde gebruiken in een informatieve plenaire sessie met tweedejaars studenten, lag het voor de hand om QandR, eerder door hemzelf en collega Jan-Jaap Heine als onderzoekstoop gebruikt in werkgroepen Design Thinking sessions, te gebruiken.. QANDR's quadrant module bleek uitermate geschikt voor de gelegenheid, en een honderdtal student deed gelijktijdig mee. Door hun individuele stippen op hun telefoon te bewegen zagen ze dit direct ook op het centrale scherm gebeuren (altijd weer een 'aha-moment' voor nieuwe QandR gebruikers). Al met al een leuk interactief format dat niet alleen zorgde voor een vrolijke en speelse sfeer maar ook inzichten genereerde. De video hieronder geeft een impressie van de sessie.

Deze sessie demonstreerde weer eens QANDR's  veelzijdigheid en potentieel om educatieve formats te versterken door visuele interactiviteit, voor zowel onderzoek als presentatie van educatief materiaal. Het liet ook zien dat, hoewel QANDR dezer dagen voornamelijk wordt gebruikt in kleine groepen in domeinen zoals kwalitatief marktonderzoek, het even goed kan worden ingezet in grotere groepen, met een andere dynamiek maar net zoveel toegevoegde waarde.