Toeschouwers worden deelnemers

Burgerparticipatie

In het maatschappelijk debat roeren de randen zich het hardst en blijft het midden, dat in de meerderheid is, en genuanceerd denkt, veelal stil. Hoe bereik je dat stille midden en kom je wel tot een genuanceerd gesprek? Zeker voor bijeenkomsten waarbij deelnemers elkaar nog niet kennen, biedt QandR uitkomst. De verschillende werkvormen zorgen ervoor dat iedereen aan het woord komt en bieden de facilitator verschillende handvaten om op een leuke en eenvoudige manier tot een constructieve dialoog te komen.

Samen met je deelnemers naar een kaartje kijken en dingen aanwijzen en bespreken, via een whiteboard een overzicht maken van onderwerpen die de aandacht moeten krijgen, of via plaatjes brainstormen over een type speelplaats of het soort groen dat je graag zou zien: allemaal krachtige co-creatie methodieken die deelnemers helpen om hun standpunt te verwoorden. Als je dit soort co-creatie wilt inzetten, dan is QandR een goede tool om te gebruiken. Zowel tijdens digitale als fysieke bijeenkomsten, en ook door minder digitaal geschoolden eenvoudig te bedienen via de eigen smartphone.

burgerparticipatieNL.png

gemeente_leiden_NLV3.png

De gemeente Utrecht stond voor een soortgelijke uitdaging in de ontwikkeling van haar omgevingsvisie voor Kanaleneiland en Transwijk. In de zoektocht naar een passende oplossing deed Lars Schotel, senior adviseur in verschillende Utrechtse participatietrajecten, mee aan een QandR demo. Hierin zag hij hoe QandR op leuke toegankelijke manier deelnemers kan helpen om tegelijkertijd (parallel aan elkaar) input te geven tijdens een online groepsbijeenkomst. In de workshops zouden verschillende onderwerpen aan bod komen en de diversiteit aan (eenvoudig met de telefoon te bedienen) werkvormen die QandR biedt zou daar mooi bij kunnen passen.

We zochten naar een tool die het goede digitale gesprek handig ondersteunt. Dat makkelijk meningen inventariseert maar juist ook het gesprek daarover ruimte geeft zodat verdieping ontstaat. Het intuïtieve en het beeldende van QandR viel op. Het enquêteert wel maar geeft vooral ruimte aan het gesprek over de enquete-antwoorden. Ook door de mogelijkheid om foto’s als antwoord te geven. QandR leek ook iets dat iedereen snapt (en dat bleek ook zo te zijn).

Lars Schotel, senior adviseur gemeente Utrecht

QandR is AVG bestendig

Een belangrijke vereiste voor alle tools die de gemeente Utrecht gebruikt is dat de privacy van de deelnemers in een sessie gewaarborgd blijft. Gelukkig is QandR zo ontwikkeld dat mensen deelnemen aan sessies zonder dat zij zich daarbij hoeven te registreren. Lees meer hierover op de privacy pagina van deelnemers aan een QandR sessie.

Toen de privacy waarborging helder was kon de gemeente Utrecht een akkoord geven op het gebruik van QandR en inmiddels hebben zij QandR ingezet voor project rond de omgevingsvisie en de energie transitie. Lees meer hierover in use-case beschrijving van de gemeente Utrecht

Inclusieve bewonersbijeenkomsten

Participatietrajecten in de praktijk

!Zowel gemeenten als adviesbureaus gebruiken QandR bij participatieprojecten. Op deze manier verbeteren ze het overleg met bewoners en andere belanghebbenden. De bijeenkomst wordt leuker en ook de meer introverte mensen geven hun zegje. De gezamenlijk gecreëerde visualisaties vormen een goede basis voor een snel richtinggevend vervolg.

Gemeente Purmerend