Weet wat mensen drijft

Motieven blootleggen

Wij hebben een langdurige samenwerking met het bekende marktonderzoeksbureau Motivaction. Zij zijn onze launching customer en gebruiken QandR in de focusgroepen die ze regelmatig organiseren als onderdeel van hun kwalitatieve onderzoekspropositie.

Uitdaging:
Subjectieve beweegredenen en motieven van respondenten blootleggen in kwalitatief onderzoek

Methode:
Met pointers en moodboards tijdens een focusgroep op intuïtieve wijze visualiseren en bediscussiëren

Aantal:
focusgroepen met 5-10 deelnemers

Focusgroepgesprekken in marktonderzoek gaan vaak over de subjectieve beleving rond concepten, advertenties, ideeën of verpakkingen. QandR is in deze context een ideaal instrument om meningen op een meer intuïtieve manier te visualiseren en om vervolgens in de groepsdialoog te achterhalen wat de onderliggende argumenten en motieven zijn. Deze intuïtieve manier van antwoorden was voor Motivaction de reden om met QandR te gaan werken in hun focusgroepsessies

De aanwijstechniek die QandR biedt is een methode om te meten wat het onderbuikgevoel te zeggen heeft - in tegenstelling tot het typen van woorden, wat meer rationeel is. QandR onderscheidt zich door een meer intuïtieve benadering van het geven van antwoorden mogelijk te maken.

Sander Kluiters, Senior strategie consultant - Motivaction

Dat is de kracht die QandR aan tafel brengt voor Motivaction, en voor elke organisatie waar groepsgesprekken een centrale rol spelen. Het zorgt voor een visuele prikkel en versnelling op de traditionele groepsdynamiek.

Motivaction gebruikt QandR als onderdeel van zijn productpropositie en heeft het de naam VisualFocus gegeven. Het is vooral de visuele benadering die de toegevoegde waarde biedt.