Ideeën verzamelen door QandR te gebruiken tijdens een wandeling

Wandelen met QandR

De beste ideeën komen bij gebruikers vandaan en dat bewijst de gemeente Delft maar weer met de vraag of 'QandR ook gebruikt kan worden tijdens een stadswandeling?'. Bij het opnieuw in te richten kruispunt Wateringsvest-Nieuwe Plantage wil zij met betrokkenen rondom het gebied lopen en daarbij verschillende plekken bespreken. Aldus geschiedde, in een wijkwandeling met QandR. Samen stonden de deelnemers stil bij zaken als de routing van het verkeer op het kruispunt en aandachtspunten die horen bij de inrichting van de aanliggende plantsoenen en het type bomen en planten die daar geplaatst worden.

Natuurlijk, je mist het hoofdscherm tijdens zo'n wandeling maar dat kon met behulp van iPads verholpen worden. En wat de gemeente vooral van belang vond, is dat iedereen echt een bijdrage kon leveren. Ideeën en suggesties moesten ook verzameld werden als de groep te groot was om iedereen aan het woord te laten. Werkvorm sticky notes was daar bij uitstek voor geschikt. Deze is samen met pointer en grading dan ook het meeste ingezet tijdens de wandeling.

Uitdaging:
QandR inzetten tijdens een stadswandeling

Methode:
QandR sessie laden op iPads, verdelen in groepen en resultaten samenvoegen

Aantal:
30 deelnemers in 3 groepen

De stadswandeling werd georganiseerd op woensdag 15 mei, en, zoals vaker in aanloop op de zomer, was dat een vrij natte avond. Desondanks is de QandR intensief gebruikt en hebben in totaal 29 deelnemers in 3 verschillende groepen tijdens de wandeling hun suggesties gedeeld. Bekijk het QandR verslag waarin die ideeën van de drie groepen zijn samengevoegd.

Mede door de grote hoeveelheid ideeën en suggesties die zijn opgehaald was deze innovatieve toepassingen tijdens een stadswandeling zowel voor de gemeente Delft als voor ons van QandR een groot succes.

Het was bijzonder te zien wat er tijdens de wandeling ontstond door deze tool te gebruiken. Het maakte het makkelijker voor alle deelnemers om actief mee te doen en ideeën te delen. Juist ook voor degenen die normaal gesproken minder snel die ruimte nemen of krijgen. De tool stimuleerde iedereen na te denken over eigen ideeën, vragen en antwoorden. Wat leidde tot gelijkwaardige en samenwerkende gesprekken. Hierdoor krijgen we snel inzicht in wat er leeft onder de mensen en waar we samen met de stad uitdagingen en kansen zien.

Martina Huijsmans, wethouder Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit in Delft

Nieuwe feature: Help je buren met inloggen


Naar aanleiding van de lessen rond deze wandeling hebben wij nog een feature update doorgevoerd in QandR. Het openingsscherm op de telefoon bevat nu ook een knop 'help je buren'. Als je daar op klikt wordt de QR-code van de sessie op die telefoon getoond. De buurman scant die code en logt zo eenvoudig in. Deze feature is vooral handig voor momenten dat er geen hoofdscherm in de buurt is, bijvoorbeeld tijdens een wandeling of als iemand ver achterin een zaal zit.

Suggesties voor nieuwe features?

QandR is geen statisch, afgerond product - in dialoog met onze gebruikers in het veld evalueren we continu wat werkt en wat beter kan. We hebben graag persoonlijk contact met al onze klanten (wat ons onderscheidt van vergelijkbare tools). We horen je ideeën graag!