QandR als inclusief participatie tool tijdens een webinar

Betrek deelnemers

Hoe organiseer je een inclusief participatieproces als fysiek bij elkaar komen geen optie is? Dit was het onderwerp van een Kickstad , specialisten in het verduurzamen van de stedelijke omgevingsvisie. De Plekkenmakers, ook uit Rotterdam, gebruikten QandR om dit thema uit te diepen in een cocreatiesessie met meer dan 80 deelnemers.

Uitdaging:
Bewoners inspraak geven nu fysiek bijeenkomen niet mogelijk is, en waarborg hun privacy

Methode:
Bijeenkomsten en webinars met o.a. wordclouds, moodboards en pointers

Aantal:
Grotere groepen, met rond de 80 deelnemers

De Plekkenmakers hebben een goed voorbeeld gegeven hoe QandR kan worden ingezet in een webinar met een groot aantal deelnemers. Met QandR's interactieve modules worden de antwoorden van alle deelnemers centraal gevisualiseerd, en blijven deelnemers voor de duur van het webinar betrokken. Onderstaande video is een opname van het webinar. Naast het verzamelen van antwoorden via QandR, konden deelenemers ook vragen stellen en feedback geven in een chatbox, hetgeen onderdeel was van de webinar software die ze in combinatie met QandR gebruikten (clickmeeting).

QandR is ontworpen als een tool om fysieke discussies te stimuleren. Door alle deelnemers bij het gesprek te betrekken via hun telefoons en het centraal visualiseren van de antwoorden, geeft de tool de gespreksleider handvatten voor een levendige en betekenisvolle discussie, waarin deelnemers de intuïtief gegeven antwoorden toelichten. Ditzelfde model kan en wordt met evenveel succes toepast in online bijeenkomsten.

Met grote groepen, vooral tijdens online bijeenkomsten, kun je nog steeds individuele deelnemers vragen naar hun mening, met als belangrijke bonus dat de antwoorden van de deelnemers onmiddellijk getoond en verzameld worden. Klik hier voor De Plekkenmakers' evalutatie van hun gebruik van de tool.