QandR verbindt beleidsmakers, burgers en bedrijven

Interne en externe participatie

Het QandR-team is blij om weer een Nederlandse gemeente te verwelkomen als QandR-gebruiker. Omgevingsmanagement en participatie zijn bij de overheid niet alleen buzz-woorden, maar daadwerkelijke uitdagingen waar beleidskeuzes grote impact hebben. Hoe ga je op een constructieve manier het gesprek aan met alle stakeholders: burgers en bedrijven, maar ook als beleidmakers onderling. Toen we QandR eind 2023 aan Edwin van Bochoven, omgevingsmanager bij gemeente Delft, demonstreerden, zag hij direct de mogelijkheden van de tool om dergelijke gesprekken te faciliteren .

De meerwaarde van QandR hoeft zich bij een gemeentelijke klant niet direct te vertalen in korte termijn omzet - zoals bij bijv. onze klanten in Marktonderzoek. Participatieprojecten in het publieke domein hebben doorgaans een langere adem nodig. Ze vergen een iteratieve benadering, waarin beleidsmakers steeds opnieuw in gesprek gaan, met burgers en bedrijven, maar ook met elkaar. De terugkoppeling scherpt de doelen en randvoorwaarden aan. QandR helpt bij de terugkoppeling en het gesprek, met eenvoudige maar doeltreffende werkvormen, die real-time en visueel in kaart brengen wat er leeft onder de gesprekspartners en wat ze belangrijk vinden. En daarmee komt QandR juist ook in interne participatiesessies tot zijn recht - zoals in de sessie hieronder.

Uitdaging:
Met ambtelijk team in kaart brengen van uitdagingen voor participatie bij ontwikkeling nieuw gebied

Methode:
Fysieke sessie met de werkvormen pointer, wordcloud, sticky notes, poll, dilemma en grading

Aantal:
Teamgesprekken met 5-10 deelnemers

In het te ontwikkelen gebied Schieoevers Zuid is de (schuif)ruimte schaars. In combinatie met de grote ambities op o.a. duurzaamheid vraagt dit een belangenafweging: bijvoorbeeld op het punt van beter benutten van het bouwvlak (binnen mogelijkheden van het bestemmingsplan) versus ambities klimaatbestendigheid. Om deze keuzes te maken is een breed gedragen visie noodzakelijk. In dit soort sessies worden de diverse aspecten aangescherpt en verhelderd, als opmaat voor bredere gesprekken met burgers en bedrijven.

“Team Schieoevers heeft onze eerste sessie bijgewoond om de mogelijkheden te testen en de gesprekken waren geweldig! Als organisatie zijn we nog volop aan het experimenteren met de tool en tijdens de sessies hebben we een hoop nieuwsgierigheid en verbinding opgewekt. We zien enorm veel potentieel in de applicatie. Dat is fijn!”

Edwin van Bochoven - Omgevingsmanager, Gemeente Delft

 

QandR verbindt - ook binnen de organisatie

Hoe QandR kan bijdragen aan intern gesprekken binnen de (gemeentelijke) organisatie bleek ook uit een andere interne sessie, waarin de afdeling van Edwin zich presenteerde aan collega's.

 

De werkvormen zorgen voor een informele, speelse sfeer, waarin mensen gezamenlijk optrekken en niet alleen passief een presentatie ondergaan - ondertussen op hun telefoon kijkend. Dat laatste komt met QandR veel minder vaak voor, want iedereen gebruikt zijn telefoon om mee te doen.

 

 

QandR ook een keer proberen?

Wil je een keer meemaken hoe QandR werkt? Boek dan hier een gratis demo. Hierin demonstreren we een live sessie en laten we je daarna zien hoe je via het QandR dashboard zelf een sessie inricht. Wil je gewoon gelijk zelf aan de slag, vraag dan een facilitator account aan.