LEVENDIGE GROEPSDISCUSSIES BINNEN HANDBEREIK

Het stille midden spreekt

Als facilitator van een groepsdiscussie en/of workshop is het vaak een uitdaging om alle gezichtspunten boven tafel te krijgen. Er zijn veelal twee of drie deelnemers die een uitgesproken mening hebben en die overschaduwen de rest van de groep. Deze beperkte dialoog heeft als risico dat de bijeenkomst verzandt in een zwart-wit discussie waarin enkel gedacht wordt in ‘voor- en tegenstanders’. Degenen die daarbij wel aan het woord zijn vallen doorgaans in herhaling. Hierdoor haakt het stille midden af. Deze groep is nog wel fysiek aanwezig maar levert geen inhoudelijke bijdrage meer aan de dialoog.

Wat is QandR?

QandR biedt een eenvoudige oplossing om ‘zwart-wit discussies’ te voorkomen door op een leuke en eenvoudige manier alle meningen te visualiseren. Met behulp van verschillende werkvormen wordt iedere deelnemer individueel uitgedaagd om een standpunt in te nemen. QandR maakt een overzicht van deze standpunten, waarbij elke deelnemer zijn eigen kleur heeft. Op basis hiervan kan een gespreksleider kiezen welke ideeën in welke volgorde worden besproken. Het 'stille midden' is zo ook zichtbaar en krijgt de kans om zijn standpunt toe te lichten.

Wat hebben we nodig?

De smartphones van je deelnemers. That’s it. Met behulp van deze smartphones maken alle deelnemers tegelijkertijd hun mening kenbaar op een centraal scherm.

Welke werkvormen biedt QandR ons?

QandR biedt verschillende werkvormen zoals het moodboard, de pointer, het dilemma en natuurlijk de wordcloud. Vraag deelnemers met behulp van de pointer om iets aan te wijzen op een kaart of een ontwerp. Wakker een discussie aan door deelnemers te vragen een positie in te nemen op een dilemma en visualiseer daarbij ook aarzeling. Brainstorm visueel met behulp van plaatjes in een moodboard en geef in een wordcloud de deelnemers de mogelijkheid om meningen van anderen te upvoten, zodat ook de ideeën van een meer introverte personen naar voren komen. Gebruik geeltjes (post-its) om verschillende canvassen te mappen, bijvoorbeeld om taken te prioriteren of een stakeholderanalyse uit te voeren. Er zijn heel veel mogelijkheden - bekijk alle werkvormen.

Wat maakt QandR anders?

Tijdens Corona ben je ongetwijfeld al met meerdere tools in aanmerking gekomen maar QandR is duidelijk anders. Het belangrijkste is daarbij de eenvoud in het gebruik. Dit kun je ervaren tijdens een demo sessie, maar de recente inzet van QandR in een bejaardentehuis is ook een mooi illustratie van gebruikersgemak. Ook mensen die minder digitaal geschoold zijn, doen zonder problemen mee. Daarnaast richt QandR zich met haar verschillende werkvormen echt op het verdiepen van de dialoog, waarin nieuwe ideeën worden ingebracht en ruimte is voor het (h)erkennen van nuances daarin. Deelnemers aan een QandR sessie hebben een actieve en geconcentreerde houding en ervaren door de visualisatie van nuances veel begrip voor elkaars standpunt. Dit geeft de gespreksleider niet alleen hele concrete handvatten om de dialoog constructief in te richten, het helpt de deelnemers ook om minder zwart-wit te denken en een oplossingsgerichte houding aan te nemen.

Rapport na afloop

Na afloop van het gesprek eenvoudig de overzichten met alle meningen opslaan en delen? Geen probleem! Met de Rapportage functie selecteer je eenvoudig de QandR visualisaties die je wil gebruiken. Een PDF van dit rapport kan je vervolgens downloaden en/of mailen naar alle geïnteresseerden. Wil je naast de visuele overzichten ook aan de slag met kwantitatieve data uit een sessie? Exporteer dan met een druk op de knop alle data van een sessie eenvoudig naar een Excel sheet.

Een demo als gespreksleider

Benieuwd hoe het werkt? Boek vrijblijvend een demo, we laten QandR graag aan je zien! De demo duurt ongeveer 30 minuten en het is mogelijk (en zelfs aan te raden) om collega's uit te nodigen.

Mee doen aan een sessie als deelnemer?

Als je als deelnemer aan een live sessie wilt meedoen kan dat via de groene knop "Deelnemen sessie" of ga naar www.qandr.eu/nl/deelnemen.