Excellent online en offline kwalitatief onderzoek met de kracht van QANDR

Ferro Explore!

FerroExplore is een marktonderzoeksbureau dat zich met vier senior onderzoekers specialiseert in excellent kwalitatief onderzoek. Hun rijke ervaring, ook in internationale settings, vertaalt zich in verschillende onderzoeksterreinen, zoals imagotesten, positioneringsonderzoek, klantbeleving, verkennend beleidsonderzoek, innovatie en nieuwe velden van dienstverlening. Zij zagen QANDR in actie tijdens de Esomar innovatiesessies en hebben niet meer omgekeken.

FerroExplore_QANDR_Wordcloud.jpeg

Ferro Explore zet QANDR geregeld in bij zowel online als offline onderzoek naar bijvoorbeeld kernboodschappen van ministeries of corporate stories. Met behulp van QANDR gaat Ferro Explore de spontane individuele reacties na, na het lezen of horen van de story of boodschap. Respondenten worden dan bijvoorbeeld gevraagd om via een gesloten wordcloud (no peer influence) een aantal kernwoorden in te sturen die hun eerste reactie op een bepaalde boodschap verwoorden. Doordat de wordcloud in eerste instantie gesloten is wordt groepsbeïnvloeding en het geven van sociaal wenselijke antwoorden voorkomen. Vervolgens onthult Ferro Explore de wordcloud (reveal) waardoor alle woorden voor iedereen zichtbaar worden, ook meteen voor de opdrachtgever. En hierna kunnen in de live sessie de achterliggende gedachten/intenties van deze sleutelwoorden verder worden besproken. Dit maakt het geven van eerste reacties leuker, gestructureerder en makkelijker te volgen voor de opdrachtgevers!