VOORBEELDEN DIE JE KUNT GEBRUIKEN EN AANPASSEN NAAR JOUW SITUATIE

Templates voor Trainings en Workshops

Duurzame stad

Ontwikkeld voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. Besprek duurzaamheid aan de hand van een Wordcloud, zoek voorbeelden van duurzaamheid in steden met behulp van een Moodboard. Het prototypen met karton volgt na de QandR sessie.

Gebruiken

Teamontwikkeling

Creëer een serie van onderwerpen en indicatoren die de ontwikkeling van een team in kaart brengen. Wordclouds en Gradings bieden een graadmeter voor onderwerpen die je zelf kiest. Gebruik de template periodiek om te kijken hoe het team zich ontwikkelt.

Gebruiken

Statistiek quiz

Een statistiek quiz voor hogeschool studenten. Via Polls worden studenten gevraagd om vragen over statistische begrippen te beantwoorden. Deze template kan gemakkelijk worden aangepast worden op een ander onderwerp.

Gebruiken

Brainstorm

Naast de Wordcloud hebben we een Brown Paper canvas beschikbaar voor het verzamelen van ideeën. In de Wordcloud kunnen ideeën ge-upvoted worden. In de Brown Paper kun je een geeltje vergroten en dan kunnen deelnemers met behulp van een slider aangeven wat ze van dat idee vinden.

Gebruiken

Productontwikkeling

De template richt op de fases van exploratie en screening. De ideeën worden op geeltjes geïnventariseerd en op een MoSCoW canvas geplaats in een Quadrant van prioriteiten.

Gebruiken

SWOT analyse

Gebruik de beproefde methode van de SWOT-analysis om je organisatie op koers te houden. Het is als kant-en-klaar canvas inbegrepen bij de Brown Paper module en helpt je je sterktes en zwakten en de kansen en bedreigingen in de markt te identificeren.

Gebruiken

Snel Probleem oplossen

Rapid-cycle problem-solving is een verbeteringscyclus die de problemen, de oorzaken en de korte termijn tegenmaatregelen identificeert. De template kan op verschillende manier ingevuld worden.

Gebruiken

SDG workshop met jongeren

Workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar waarbij ze aan de slag gaan met oplossingen voor de voedselproductieketen en de klimaatverandering. Bevat uitlegdia's en verschillende wordclouds, pointers en moodboards voor interactie met de kinderen.

Gebruiken