Inwoners nauw betrokken bij het klimaat en de opwarming van de stad

Klimaatpanel

Een mooi voorbeeld van een structurele burger raadpleging waarbij QandR wordt ingezet is het klimaatpanel van de gemeente Utrecht. Net als bij burgerberaden bestaat het klimaatpanel uit een groep burgers die op uitnodiging van de gemeente doorlopend meedenken over een onderwerp. In het geval van de gemeente Utrecht is dat de praktische uitwerking van de Klimaatvisie.

Via het Klimaatpanel haalt gemeente Utrecht input op over het gemeentelijk aanbod, het beleid en de manier waarop ze met inwoners communiceren. Lees hier meer over de methode en het selectieproces van dit panel op deze link.

Uitdaging:
Structurele burger raadpleging

Methode:
Vijf keer per jaar meepraten over de klimaatthema’s waar de gemeente aan werkt.

Aantal:
50 deelnemers bij elke bijeenkomst

Binnen verschillende bijeenkomsten van het klimaatpanel gebruiken ze QandR om het groepsgesprek op gang te brengen en er zeker van te zijn dat alle ideeën en suggesties gehoord worden. Deze worden op een groot scherm in de zaal gevisualiseerd waarna de gespreksleider navraag doet op de verschillende invalshoeken.

Ook wordt QandR aan het eind van de bijeenkomst altijd ingezet om te vragen of de deelnemers een cijfer kunnen geven aan de bijeenkomst en of ze nog tips en tops hebben voor de volgende sessie. Op deze manier wordt ook het leer- en verbeterproces binnen de groep door QandR ondersteunt.

QandR is een super fijne tool die kan worden gebruikt bij bijeenkomsten waarbij je interactie wil met het publiek. In de tool kan je je presentatie laten zien, maar tegelijkertijd ook de interactieve vragen die je aan het publiek wil stellen. De tool is mooi opgezet en er is veel keuze aan verschillende soorten vragen. Daarnaast is het heel fijn dat de lijntjes met de contactpersonen van QandR kort zijn. Je kan adhoc altijd met vragen bij hun terecht zodat je snel verder kunt. Kortom, ik zou deze tool zeker aanraden!

Wanda van den Berg - Projectsecretaris Opgave Energietransitie

Het klimaatpanel is een mooi voorbeeld van een doorlopend bewonerspanel waarbinnen QandR wordt ingezet. Een soortgelijke opzet gebruikt ook de gemeente Leiden. Lees meer over een micro burgerberaad dat m.b.v. QandR door de gemeente Leiden georganiseerd werd.