VOORBEELDEN DIE JE KUNT GEBRUIKEN EN AANPASSEN NAAR JOUW SITUATIE

Templates voor de SCRUM methode

Daily SCRUM meeting

In deze dagelijke QandR-sessie is het de bedoeling om duidelijk te maken aan welke taken je gaat werken en mogelijke obstakels te identificeren. Er is ook ruimte om wat leuks te delen met het team en de dag goed te starten. Het is mogelijk om dit canvas aan te passen.

Gebruiken

Team Retrospective

Aan het einde van de sprint komt het gehele team samen om terug te blikken op de hoogte, diepte en verbeterpunten van de afgelopen sprint. Het is in deze QandR-sessie de bedoeling om de positieve en negatieve dingen te benoemen. Het is dan aan de scrummaster om te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden om obstakels te voorkomen.

Gebruiken

Sprint review

De sprint review is een informele sessie die bedoeld is om terug te kijken op welke items uit de product backlog al zijn uitgevoerd, en welke niet.

Gebruiken

Sprint planning

Bij de sprint planning maak je een planning voor de komende sprint, je kijkt vooral wat het doel is, welke taken je gaat doen en of de backlog nog up-to-date is.

Gebruiken

Refinement sessie

De refinement sessie in SCRUM is een bijeenkomst waarin het team de product backlog items bespreekt en verfijnt. Deze QandR-sessie helpt om een duidelijker beeld te krijgen van de benodigde werkzaamheden en om prioriteiten te stellen.

Gebruiken

Teambuilding

Teambuilding is een belangrijk onderdeel van SCRUM om de samenwerking en communicatie te verbeteren. Doe aan teambuilding doormiddel van deze leuke, interactieve QandR-sessie.

Gebruiken

Planning poker

Planning poker is een handige methode om de tijd en inspanning in te schatten die benodigd zijn. In deze QandR-sessie geven teamleden schattingen met kaarten en getallen om vervolgens tot consensus te komen, hoe hoger het nummer hoe hoger de tijd en inspanning.

Gebruiken