VOORBEELDEN DIE JE KUNT GEBRUIKEN EN AANPASSEN NAAR JOUW SITUATIE

Templates voor de Factor C methode

Ringen van invloed

Welke invloed hebben partijen in je netwerk op de ontwikkeling van het project? Met StickyNotes of Pointers breng je samen in kaart welke rollen partijen graag voor zichzelf zouden zien en waar jij denkt dat er ruimte is.

Gebruiken

Persona's

Breng je doelgroep in kaart, dit kan helpen om je boodschap aan te scherpen. Evalueer je sessie met een poll en een laatste wordcloud.

Gebruiken

Belangen en vertrouwen

Gedeelde en tegenstrijdige belangen hebben invloed op het vertrouwen tussen partners in een project. Door deze te bediscussiëren krijg je een realistischer beeld.

Gebruiken

Actorenanalyse

De eerste stap bij het in kaart brengen van de omgeving is het krijgen van een zo volledig mogelijk beeld van de belanghebbende partijen en eventuele experts. In vier stappen kom je tot een inventarisatie van alle actoren.

Gebruiken

Beleidscyclus Winsemius

Laat iedereen op de Beleidscyclus van Winsemius aanwijzen in welke fase het beleid zich op te moment bevindt. Bespreek de verschillen in inzicht en geef met behulp van Sticky Notes aan hoe je communicatie of de huidige fase kunt verbeteren.

Gebruiken

Macht en invloed

Een krachtige methode om macht en invloed in het krachtenveld van je stakeholders in kaart te brengen. Met deze analyse laat je de deelnemers aan de sessie aangeven wie de machtige spelers zijn en hoe zij in het traject staan.

Gebruiken