Een pakkende manier om beleidskwesties te bespreken

Quiz met QandR

QandR is een eenvoudige en flexibele tool, met werkvormen die je op meerdere manieren kunt inzetten en combineren. Wij zijn regelmatig blij verrast als QandR creatief ingezet wordt, op een manier die we nog niet eerder zagen. Dit was het geval toen de gemeenteraad van Purmerend een andere manier koos om de resultaten van een mobiliteitsonderzoek te presenteren. Met behulp van QandR kregen de raadsleden een quiz voorgeschoteld om hun aannames m.b.t. mobiliteit te spiegelen aan de onderzoeksresultaten en zo diverse aspecten van het onderzoek binnen de raad te bespreken.

Uitdaging:
Mobiliteitsonderzoek op een interessante manier bespreken in de gemeenteraad

Methode:
Polls, wordclouds en grading gebruiken in een quiz-format

Aantal:
18 raadsleden

Door simpele vragen te stellen die de nieuwsgierigheid prikkelen werd gepeild hoe raadsleden naar bepaalde onderwerpen kijken. En in het proces waarbij hun antwoorden werden vergeleken met de resultaten van het onderzoek ontstond een sterk betrokken houding bij het onderzoeksvraagstuk. De grading, ooit begonnen om rapportcijfers te geven aan concepten of producten, is een handige werkvorm om getallen of aantallen op te vragen. Het gemiddelde laat direct zien hoe de groep als geheel erover denkt (en hoe dicht ze bij het correcte antwoord kwamen, in dit geval).

Aan de hand van deze interactieve quiz hebben 18 raadsleden samen diverse aspecten van mobiliteit in de stad besproken. Een dergelijk format zorgt voor plezier en verrassing, en is een verbindende manier om een gesprek over echte kwesties op gang te brengen.

Nu QandR structureel wordt ingezet is het van groot belang dat de veiligheid en privacy van deelnemers voldoende gewaarborgd zijn. QandR is in zijn opzet al heel veilig, maar we hebben bij het abbonement van de gemeente Purmerend nog een extra stap gezet. Medewerkers van de gemeente die de QandR sessie besturen (facilitators) loggen in op hun QandR account via 2-factor authenticatie (naast wachtwoord ook bevestigen met een code op de telefoon). Met deze maatwerk oplossing konden we niet alleen de gemeente blij maken maar ook QandR weer een stukje beter maken.

Het is voor dit soort dialoog-instrumenten belangrijk dat je als deelnemer weet wie de sessie organiseert en wat er met de opgehaalde informatie gebeurt. Wij waren blij verrast dat Noterik binnen heel korte termijn een oplossing kon maken voor de 2-factor-inlog. Snel, maar ook op de moderne manier. Niet met een SMS of zo, maar via een authenticator. Een toekomstbestendige oplossing dus.

Henry Koning, adviseur O&I, gemeente Purmerend