In gesprek over vluchtelingenopvang

Vluchtelingenopvang in Groenpark Simpelveld

Twee eigenaren van een bungalow op Groenpark Simpelveld hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk is om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen op het park. Zij inventariseerden welke andere eigenaren hier belangstelling voor hadden en organiseerden vervolgens een online sessie met geïnteresseerden. In deze online bijeenkomst gebruikten zij QandR om het gesprek in goede banen te leiden en de verschillende meningen te visualiseren.

Uitdaging:
Meningen, ideeën en zorgen in beeld brengen

Methode:
Online bijeenkomst met voornamelijk polls en dilemma’s om standpunten te visualiseren

Aantal:
16 bungalow eigenaren

Een steentje bijdragen

De oorlog in Oekraïne is een zeer actueel onderwerp dat veel teweeg brengt. Veel mensen bieden hulp aan de massa’s Oekraïners die hun eigen land ontvluchten, in de vorm van geld, kleding, spullen of zelfs woongelegenheid. Zo ook Wanda en Carly, beiden eigenaar van een bungalow op Groenpark Simpelveld. Zij staan open voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen, en zochten contact met andere geïnteresseerden om het gesprek rondom dit vraagstuk aan te gaan.

Het gesprek aangaan met QandR

Tijdens de online bijeenkomst gebruikte Wanda QandR om het gesprek te structureren. De focus van het gesprek lag op het inventariseren van de mogelijkheden, zoals beschikbaarheid van de bungalows, de vergoeding en de duur van het verblijf. Daarnaast was er de mogelijkheid om ideeën te delen en zorgen aan te kaarten.

QandR ken ik van mijn werk en ik gebruikte het bij dit gesprek om te zorgen dat iedereen zijn of haar mening kwijt kon. Het werkte heel goed. We haalden bruikbare informatie op voor vervolggesprekken met de gemeente, de receptie en het bestuur van de vereniging van eigenaren.

Wanda | Bungaloweigenaar en initiatiefnemer

Voor dit gesprek waren vooral Polls en Dilemma’s geschikt om meningen over een idee of stelling in kaart te brengen.

Meerwaarde van QandR

QandR hielp met het structureren van het gesprek en te praten over waar het echt over moest gaan. Resultaten zijn inzichtelijk gevisualiseerd, wat een voorspoedig vervolg van het project mogelijk maakten. Inmiddels heeft de gemeente Simpelveld een aantal bungalows gehuurd en verblijven er zes Oekraïense families op het park.

Ook QandR inzetten tijdens groepsgesprekken om meer de diepte in te gaan? Maak een gratis proefaccount aan en ga direct aan de slag!