Creëer de ruimte voor een diepgaand gesprek

Prikkel en duik

Hoe hou je deelnemers aan een groepsdiscussie betrokken en hoe prikkel je ze tot houden van een diepgaand gesprek? Met QandR ligt het antwoord op die vraag binnen handbereik, of beter gezegd in de handen van je deelnemers. Hun smartphone beschikt namelijk over alle tools die QandR gebruikt voor deelname. Touch screen, camera en browser worden op speelse wijze ingezet. Snel en makkelijk!

Hoe prikkelt QandR het gesprek?

Om het gesprek te stimuleren hanteert QandR twee belangrijke principes; real-time interactie en krachtige visualisatie.

Real-time interactie

Het eerste principe is de real-time interactie tussen de telefoon en het hoofdscherm. Zo wordt in een QandR sessie een kleine vingerbeweging op het scherm van een telefoon real-time getoond op het hoofdscherm. Deze, en andere real-time modules, geven de deelnemers echt het gevoel dat zij in controle zijn en verhoogt de betrokkenheid en focus in de discussie.

Krachtige visualisaties

Het tweede principe is de kracht van visualisaties. Door een discussie direct te vertalen naar een visueel overzicht kunnen deelnemers zich gemakkelijk verplaatsen in verschillende dimensies van een vraagstuk. Binnen die visuele dimensies kunnen hun meningen en standpunten weergeven, welke direct weer een prikkel vormen voor andere deelnemers in het gesprek.

Een emotionele reactie binnen handbereik

De combinatie van de real-time interactie en de krachtige visualisaties maken van QandR een uitstekend middel om discussies te stimuleren. Een meer emotionele en directe reactie van de hersenen ligt daarmee binnen handbereik.

Hoe geeft QandR diepgang aan het gesprek?

Dat QandR oorspronkelijk ontwikkelt is voor marktonderzoek is zichtbaar in de manier waarop onderliggende intenties en bedoelingen worden blootgelegd.

Meer ruimte voor nuance

De tool biedt bij het geven van meningen meer ruimte voor genuanceerde standpunten met modules zoals het dilemma en de pointer. Deze modules bieden een meer continue interactie in plaats van de zwart-wit benadering van een meerkeuzevraag. Hierdoor tonen deelnemers ook twijfel en aarzeling. En laat dat nu juist, zeker in meer diepgaande gesprekken, van doorslaggevende aard zijn. Een facilitator kan inspelen op die twijfeling en deelnemer naar de achterliggende argumentatie vragen.

Visualiseer subjectieve onderwerpen

De sterke visuele insteek van de moodboard biedt een interactie die geschikt is om meer subjectieve onderwerpen, zoals sfeer, gevoel en stemming duiding te geven. Daar waar uitgeschreven woorden, bijvoorbeeld in een wordcloud, veel ruimte laten voor interpretatie, kan via de visual in het moodboard het gesprek op een heel intuïtieve voorzien van een duidelijke richting en dit ook direct met de deelnemers bespreken.

Een open speelveld waarin deelnemers echt luisteren

De ruimte voor nuances, visualisatie van twijfels en verbeelding van meer subjectieve onderwerpen maakt dat QandR de dialoog op een intuïtieve wijze transformeert in een open speelveld waarin deelnemers echt naar elkaar luisteren. Op dat speelveld is oog voor verschillende standpunten en wordt via een visuele dialoog met elkaar van gedachten gewisseld.

Lees wat gespreksleiders van QandR vinden.