Inhoudelijke gesprekken met belanghebbenden rondom Duurzaamheidsroute A35

Duurzaamheidsroute A35

Communicatie- & participatiebureau SIR faciliteerde de afgelopen jaren het pilotproject Duurzaamheidsroute A35, waarbinnen onderzocht wordt of het traject N35/A35 geschikt is voor grootschalige opwek van duurzame zonne-energie. De input van diverse belanghebbenden werd binnen dit project verzameld middels online bijeenkomsten, gefaciliteerd door SIR, waarbij gebruik werd gemaakt van inspraaktool QandR.