Laat de mindset boven water komen zodat we van gedachten kunnen wisselen

Duik in een dialoog

Dat QANDR oorspronkelijk ontwikkelt is voor marktonderzoek is zichtbaar in de manier waarop de tool onderliggende intenties en bedoelingen boven water haalt. Zo kunnen deelnemers op heel intuïtieve wijze een standpunt innemen in een dilemma en kan de facilitator vervolgens vanuit het visuele overzicht verschillende personen het woord geven.

QANDR biedt bij het geven van meningen veel ruimte aan meer genuanceerde standpunten doordat modules zoals het dilemma, het kwadrant en de pointer een meer continue interactie forceren. Daar waar een meerkeuzevraag al snel vervalt in een zwart-wit benadering, hebben deelnemers in een QANDR sessie alle ruimte om ook hun twijfel en aarzeling te tonen. En laat dat nu juist, zeker in meer kwalitatief diepgaande gesprekken, van doorslaggevende aard zijn. Een facilitator kan inspelen op die twijfeling en deelnemer naar de achterliggende argumentatie vragen.

De sterke visuele insteek van de moodboard biedt een interactie methode die geschikt is om meer subjectieve onderwerpen, zoals sfeer, gevoel en stemming duiding te geven. Daar waar uitgeschreven woorden, bijvoorbeeld in een wordcloud, veel ruimte laten voor interpretatie, kan via de visual in het moodboard het gesprek op een heel intuïtieve voorzien van een duidelijke richting en dit ook direct met de deelnemers bespreken.

De ruimte voor nuances, visualisatie van twijfels en verbeelding van meer subjectieve onderwerpen maakt dat QANDR de dialoog op een intuïtieve wijze transformeert in een open speelveld waarin deelnemers echt naar elkaar luisteren. Op dat speelveld is oog voor verschillende standpunten en wordt via een visuele dialoog met elkaar van gedachten gewisseld.