Een inclusief participatieproces organiseren als fysiek bij elkaar komen lastig is

Digitale cocreatie en participatie in het Coronatijdperk

Hoe organiseer je een inclusief participatieproces als fysiek bij elkaar komen geen optie is? Dit was het onderwerp van een Kickstad , specialisten in het verduurzamen van de stedelijke omgevingsvisie. De Plekkenmakers, ook uit Rotterdam, gebruikten Noterik's tool QANDR om dit thema uit te diepen in een cocreatiesessie met meer dan 80 deelnemers.

Deze sessie was een goed voorbeeld van hoe QANDR kan worden ingezet in een webinar met een groot aantal deelnemers. Met QANDR's interactieve modules worden de antwoorden van alle deelnemers centraal gevisualiseerd, en blijven deelnemers voor de duur van het webinar betrokken. Maar in zo'n grote groep is er wel minder ruimte voor en nadruk op discussie.

QANDR is ontworpen als een tool om discussie te stimuleren. Door alle deelnemers bij het gesprek te betrekken via hun telefoons en het centraal visualiseren van de antwoorden, geeft de tool de gespreksleider handvatten voor een levendige en betekenisvolle discussie, waarin deelnemers de intuïtief gegeven antwoorden toelichten. Ditzelfde model kan en wordt met evenveel succes toepast in online bijeenkomsten.

In grote groepen, vooral in online bijeenkomsten, is dit model minder geschikt. Je kunt nog steeds individuele deelnemers vragen om hun antwoorden toe te lichten, maar de gesprek zal een eenzijdiger karakter hebben, met wel als belangrijke bonus dat de antwoorden van de deelnemers interactief en onmiddellijk worden verzameld en aan allen getoond. Klik hier voor De Plekkenmakers' evalutatie van hun gebruik van de tool.

Onderstaande video is een opname van het webinar. Naast het verzamelen van antwoorden via QANDR, konden deelenemers ook vragen stellen en feedback geven in een chatbox, hetgeen onderdeel was van de webinar software die ze in combinatie met QANDR gebruikten (clickmeeting).